• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปรังนก ง้อไบ๊ เล่อซาน ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน5คืน (CA)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-เฉิงตู (CA472 : 17.55-22.15)#X#X #A
 HOLIDAY INN EXPRESS4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
2เฉิงตู-ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง-ง้อไบ๊ #F #F #F
 EMEI GARDEN CITY RESORT4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
3ง้อไบ๊-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-เม่าเสี้ยน #F #F #F
 XIQIANG HOMELAND HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
4เม่าเสี้ยน-ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า+รถ)-ตูเจียงเยี่ยน #F #F #F
 HOLIDAY INN EXPRESS4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
5ตูเจียงเยี่ยน-เฉิงตู-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รถแบตตารี่)-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)ร้านยางพารา-ร้านผ้าไหม-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก #F #F #F
 HOLIDAY INN EXPRESS4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
4

ร้านใบชา-ถนนโบราณจิ่นหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (CA471 : 14.20-16.30)

 #F #F #A
หมายเหตุ :·   ไม่รวมค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท·    ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 450 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปรังนก ง้อไบ๊ เล่อซาน ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน5คืน (CA) 6วัน 5คืน / CODE: CSCTUCA03

เลือกวันเดินทาง:รับได้กรุ๊ปไซส์ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เด็ก2-18ปี วีซ่า
12 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 5 2020,8993,500 20,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
24,39920,89920,899 -
19 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 20 2020,8993,500 20,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
24,39920,89920,899 -
26 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 19 2019,8993,500 19,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
23,39919,89919,899 -
5 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 7 2022,8993,500 22,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,39922,89922,899 -
10 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 14 2021,8993,500 21,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,39921,89921,899 -
24 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 5 2020,8993,500 20,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
24,39920,89920,899 -
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 10 2023,8993,500 23,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,39923,89923,899 -
31 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 14 2023,8993,500 23,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,39923,89923,899 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์