• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปมักกะโรนี หวงหลง ซงผิงโกว 5 วัน 3 คืน (MU)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)#X#X#X
2กรุงเทพฯ-เฉิงตู (MU5036 : 03.25-07.20)-เม่าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่)–ฉวนจู่ซื่อ #F #F #F
 AWUCANG HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
3ฉวนจู่ซื่อ-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-เม่าเสี้ยน #F #F #F
 WESTQIANG HOME LAND HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
4

เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 #F #F #F
 

FLOWER HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

   
5

ร้านหมอนยางพารา-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (MU5035 : 23.30-02.25+1)

 #F #F #F
หมายเหตุ :·   ไม่รวมค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท·   เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท·    ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์