• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปสามสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน3คืน (MU)

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#X

#X

#X

2

กรุงเทพฯ-เฉิงตู (MU5036 : 03.25-07.20)-เม่าเสี้ยน-เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว

 #F

  #F

  #F

 

CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL

   

3

อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถเวียนอุทยาน)-ชวนจู่ซื่อ

  #F

  #F

  #F

 

AWUCANG HOTEL

   

4

ชวนจู่ซื่อ-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-เฉิงตู

  #F

  #F

  #F

 

FLOWER HOTEL

   

5

ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา-ร้านบัวหิมะ-ร้านใบชา-ถนนคนเดินชุนซีลู่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (MU5035 : 23.30-02.25+1)

  #F

  #F

#X

หมายเหตุ :·   ไม่รวมค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท·    ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 1,500บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์