• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน คุนหมิง สุกี้รวมมิตร ผานโจว 3 วัน 2 คืน (MU)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU2584 : 07.50-11.15) ผานโจว#X #F  #F
 HUA YUAN GUOJI HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
2หมู่บ้านถั่วเล่อ-อุทยานแห่งชาติภูเขาเทพธิดา(เหนียงเหนียงซาน) – ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม- ล่องเรือลำน้ำเจียงหยวน  #F  #F  #F
 TAOYUAN HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
3สะพานเป่ยผานเจียง -คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-
คุนหมิง-กรุงเทพฯ (MU2583 : 23.20-00.50+1)
  #F  #F#X
หมายเหตุ : ·  ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800บาท• เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาทไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

ทัวร์จีน คุนหมิง สุกี้รวมมิตร ผานโจว 3 วัน 2 คืน (MU) 3วัน 2คืน / CODE: CSKMGMU11

เลือกวันเดินทาง:รับได้กรุ๊ปไซส์ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เด็ก2-18ปี วีซ่า
28 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 24 2410,8994,000 13,899 1,500
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,89910,89913,899 -
10 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 24 2410,8994,000 13,899 1,500
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,89910,89913,899 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์