• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน มาเก๊า บะหมี่ผัก ทางเดินกระจกหวงเถิงเซี่ย จูไห่ กวางเจา 4 วัน 3 คืน (NX)

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ-มาเก๊า (NX885 : 10.35-14.25)-จูไห่-โชว์น้ำพุเต้นระบำ-ห้างสรรพสินค้าหัวฟา

#X

 #A

 #F

 

SEAVIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

   

2

จูไห่-วัดผู่ถอ-ชิงหย่วน-ทางเดินกระจกหวงถิงเซี่ย-กวางเจา

 #F

 #F

 #F

 

HAOYIN GLORIA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

   

3

กวางเจา-จู่ไห่-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย

 #F

 #F

 #F

 

SEAVIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

   

4

จูไห่-มาเก๊า-วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-ร้านขนมของฝาก-THE VENETIAN-มาเก๊า-กรุงเทพฯ(NX882 : 19.45-21.45)

 #F

 #F

 #A

หมายเหตุ :

Ÿ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน  (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

ทัวร์จีน มาเก๊า บะหมี่ผัก ทางเดินกระจกหวงเถิงเซี่ย จูไห่ กวางเจา 4 วัน 3 คืน (NX) 4วัน 3คืน / CODE: CSMFMNX09

เลือกวันเดินทาง:รับได้กรุ๊ปไซส์ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เด็ก2-18ปี
4 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 15 1514,8993,500 17,899
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,39914,89917,899 -
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 0 1514,8993,500 17,899 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,39914,89917,899 -
5 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 0 1514,8993,500 17,899 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,39914,89917,899 -
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 0 1514,8993,500 17,899 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,39914,89917,899 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์