• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์มาเก๊า เมล่อน CHIMELONG OCEAN KINGDOM 3 วัน 2 คืน (NX)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-มาเก๊า (NX885 : 10.35-14.25)-จูไห่-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย#X #A #F
 SEAVIEW HOTELหรือระดับเทียบเท่า   
2จูไห่-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-ท่องโลกใต้ทะเลและสวนสนุกสุดมันส์ CHIME LONG OCEAN KINGDOM  #F #F#X
 SEAVIEW HOTELหรือระดับเทียบเท่า   
3จู่ไห่-มาเก๊า-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-ร้านขนมของฝาก-THE VENETIAN-THE PARISIANมาเก๊า-กรุงเทพฯ (NX882 : 19.45-21.50) #F #X #A
หมายเหตุ : Ÿ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์