• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน มาเก๊า ซัวเถา บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง เฮียงบู้ซัว ไต่ฮงกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน (NX)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-มาเก๊า (NX881 : 22.45-02.20+1)#X#X#A 
2มาเก๊า-ซัวเถา (NX052 : 08.05-09.00)-สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-เกาะหม่าสือ-ไฮตังม่า#X#F  #F 
 HAPPY HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
3ซัวเถา-เฮียงบู้ซัว-ไต่ฮงกง-ถนนคนเดินฮัวเฉียว#F   #F  #F 
 HAPPY HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
4ซัวเถา-เมืองแต้จิ๋ว-ถ่ายรูปกับสะพานวัวคู่-ศาลเจ้ามังกรเขียว-วัดไคหยวน-กลับซัวเถา  #F  #F  #F 
 HAPPY HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
5ซัวเถา-มาเก๊า(NX051 : 09.50-10.55)-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้านขนมพื้นเมือง-THE VENETIAN RESORT & THE PARISIAN MACAU-มาเก๊า-กรุงเทพฯ(NX882 : 19.45-21.50) #F #X #A
หมายเหตุ : •  ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,650 บาท ยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ•  ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 1,800 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้เท่าผู้ใหญ่)

ทัวร์จีน มาเก๊า ซัวเถา บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง เฮียงบู้ซัว ไต่ฮงกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน (NX) 5วัน 3คืน / CODE: CSMFMSWANX01

เลือกวันเดินทาง:รับได้กรุ๊ปไซส์ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เด็ก2-18ปี วีซ่า
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 16 1612,8994,000 12,899 1,650
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,89912,89912,899 -
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 8 1612,8994,000 12,899 1,650
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,89912,89912,899 -
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 16 1612,8994,000 12,899 1,650
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,89912,89912,899 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์