• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หังโจว ไข่ตุ๋น นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (TG674 : 23.40-05.20+1)

#X#X#X
2ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง #F #F #F
 HOLIDAY INN EXPRESS4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
3ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยกกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก- THE PLACE     #F #F #F
 HOLIDAY INN EXPRESS4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
4ร้านผีเซี๊ยะ-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หังโจว-ศาลหลักเมือง City God Pavilion #F #F #F
 SHUNCHANG HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
5หมู่บ้านใบชา-เซียงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง- ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery สวยที่สุดในโลก-ย่านซินเทียนตี้ #F #F #F
 VENUS HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
6วัดพระหยก-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ(TG665 : 17.20-21.15)   #F #F #A
หมายเหตุ :· ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800บาท• เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) 

 

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์