• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน ฮาร์บิน หมูตุ๋น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ ลานสกียาบูลี่ 6 วัน 4 คืน (XW)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1

สนามบินดอนเมือง

#X#X#X
2ดอนเมือง-เสิ่นหยาง (XW878 : 02.45-08.50) นั่งรถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิน-ร้านขายเสื้อกันหนาวถนนจงยาง-โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย-เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”#X    #F #F
 LONGTANG HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
3ลานสกียาบูลี่-หมู่บ้านหิมะ-ถนนคนเดินแส่ยุ่นเจีย #F #F #F
 HUAIJIU MINSU(HOME STAY ในหมู่บ้านหิมะ)   
4DREAM HOME(รวมค่าเข้า)-ฮาร์บิน-ร้านขายสินค้าพื้นเมือง #F #F #F
 LONGTANG HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
5เกาะพระอาทิตย์(รวมรถ)-DIY แกะสลักน้ำแข็ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เสิ่นหยาง #F #F #F
 DONGFANG YIN ZUO HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
6เมืองเสิ่นหยาง-ดอนเมือง(XW877 :  10.15-15.10) #F#X#X
หมายเหตุ : · ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท·    ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 450 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์