• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน ซีอาน เกี๊ยวทอด ลั่วหยาง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน (3U)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-ซีอาน (3U8642 : 15.15-19.50)#X#X #F
 TAO YUAN HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
2ซีอาน-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-เติงเฟิง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู #F #F #F
 WAN LEE ZS HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
3เติงเฟิง-ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)-เขาหัวซาน #F #F #F
 HUA SHAN KE ZHAN HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
4ผ่านชมเขาหัวซาน-ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ร้านผ้าไหม #F #F #F
 TAO YUAN HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
5กำแพงเมืองซีอาน-วัดลามะ-เจดีย์ห่านป่าเล็กพิพิธภัณฑ์ซีอาน-ร้านกระเบื้องสามสี-โชว์ราชวงศ์ถัง #F #F#F
 TAO YUAN HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
6ซีอาน-กรุงเทพฯ (3U8641 : 10.55-13.50) #F #X #X
 

หมายเหตุ :

· ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800บาท

• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 400 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

   

ทัวร์จีน ซีอาน เกี๊ยวทอด ลั่วหยาง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน (3U) 6วัน 5คืน / CODE: CSXIY3U02

เลือกวันเดินทาง: รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก2-18ปี วีซ่า
30 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 4 19 18,899 5,500 18,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
24,399 18,899 18,899 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์