• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน ซีอาน เกี๊ยวปลา สุสานทหารจิ๋นซี 4วัน 2คืน (MU)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1ภูเก็ต (สนามบินภูเก็ต)#X#X#X
2ภูเก็ต-ซีอาน (MU5032 : 00.01-06.05) ร้านผ้าไหม-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอานวัดลามะ-ตลาดมุสลิม  #F #F #X
 TAO YUAN HOLIDAY HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
3กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) -โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี  #F  #F  #F
 TAO YUAN HOLIDAY HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
4กำแพงเมืองซีอาน – ร้านผีชิว - ซีอาน-ภูเก็ต (MU5031 : 1850-23.00)  #F  #F  #A
 หมายเหตุ : · ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800บาทไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

ทัวร์จีน ซีอาน เกี๊ยวปลา สุสานทหารจิ๋นซี 4วัน 2คืน (MU) 4วัน 2คืน / CODE: CSXIYMU01

เลือกวันเดินทาง:รับได้กรุ๊ปไซส์ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เด็ก2-18ปี วีซ่า
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 20 2013,8993,000 13,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,89913,89913,899 -
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 0 2013,8993,000 13,899 1,800 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,89913,89913,899 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์