• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

บทความท่องเที่ยว

เที่ยวฮาร์บิน ทัวร์ฉางชุน จี๋หลิน

เที่ยวฮาร์บิน ฉางชุน จี๋หลิน

harbin01

แม่น้ำซงฮัวเจียง

เป็นแม่น้ำสายใหญ่และสำคัญที่สุดของมณฑลเฮย์หลงเจียง ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองฮาร์บิน มีความยาวประมาณ 1,840 กิโลเมตร ซึ่งในช่วงฤดูหนาว แม่น้ำสายนี้บางส่วนจะกลายเป็นน้ำแข็ง เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นสถานที่จัดกีฬาหน้าหนาว มีทั้งการเล่นสกีน้ำแข็ง สุนัขลากเลื่อนและที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ เพื่อเป็นการทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย..

harbin02

อนุสาวรีย์ฝังหง

ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัวเจียง เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้น อนุสาวรีย์รูปทรงเป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน มีความสูงถึง 22.5 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกร ชาวนา ทหาร และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกันอย่างสามัคคี…

harbin03

สวนเสือไซบีเรีย

ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง ภายในสวนมีเสือไซบีเรียอาศัยอยู่กว่า 100 ตัว ท่านจะได้นั่งรถของสวนเสือเพื่อเข้าชมเขตต่างๆ ที่จัดแบ่งเสือตามช่วงอายุ ตามสายพันธุ์ และปัจจุบันเป็นสวนเพาะพันธุ์เสือไซบีเรียที่ใหญ่ที่สุดในโลก…

harbin04

China Harbin Ice and Snow World

หรือ นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน “ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย” เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1999 ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 ภายในมีจัดแสดงการแกะสลักน้ำแข็ง โดยมีการนำน้ำแข็งจากแม่น้ำซงฮัวเจียงมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ท่านจะได้ชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืน ใช้พื้นในการจัดแสดงประมาณ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งแต่ละปีจะมีการกำหนดหัวข้อในการแกะสลักน้ำแข็งที่แตกต่างกันไป…

harbin05

ไท่หยางต่าว

หรือ เกาะพระอาทิตย์(เกาะสุริยัน) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีพื้นที่ 88 ตารางกิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาวเกาะนี้จะเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักหิมะประจำปีของฮาร์บินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลก ในแต่ละปีจะมีการกำหนดหัวข้อในการแกะสลักหิมะที่แตกต่างกันไป ท่านสามารถชื่นชมและถ่ายรูปกับผลงานการแกะสลักหิมะแต่ละชิ้นอย่างใกล้ชิด…

harbin06

โบสถ์เซนต์โซเฟีย

เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่สร้างขึ้นในปี 1907 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1932 มีความสูง 53.35 เมตร และมีพื้นที่ทั้งหมด 721 ตารางเมตร ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมของรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิน ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น ปี ค.ศ.1904-1905 โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและสร้างขวัญกำลังใจแก่กองทหารรัสเซียที่เข้ามาประจำการอยู่…

harbin07

ถนนจงยาง

เป็นสัญลักษณ์ของฮาร์บิน เป็นถนนคนเดินที่ยาวที่สุด มีความยาว 1.4 กิโลเมตร และมีประวัติยาวนานนับร้อยปี เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1898 ในปัจจุบันเป็นถนนย่านธุรกิจและการค้า ย่านช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองฮาร์บิน ถนนเส้นนี้เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป มีร้านค้าเล็กๆ แบบรัสเซีย บ้านเรือนแบบฝรั่งเศส ศูนย์อาหารแบบอเมริกัน ภัตตาคารญี่ปุ่น และร้านค้าอื่นๆ อีกมากมาย…

harbin08

วังปูยี

หรือ พระราชวังจอมปลอม ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิปูยี จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิง ซึ่งญี่ปุ่นยึดครองแผ่นดินจีนและเพื่อลดแรงเสียดทานจากประชาชน จึงได้ก่อตั้งแมนจูกัวและยกฐานะให้ปูยีขึ้นมาเป็นจักรพรรดิกังซีแห่งแมนจู ที่ปกครองเว่ยหวังกง ในปัจจุบันวังปูยีจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของจักรพรรดิปูยี ท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ที่จักรพรรดิปูยีเคยใช้นอน นั่งสูบบุหรี่ อ่านหนังสือและใช้ความคิดตามลำพัง มีจัดแสดงรูปภาพและจดหมายในยุคนั้นให้ชมด้วย…

harbin09

ตึกกระทรวงทั้งแปดของแมนจู

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุน บนถนนซินหมิน สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1936 ประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงเกษตร, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข ตึกกระทรวงทั้งแปดนี้มีการสร้างและตกแต่งสไตล์จีนผสมผสานกับตะวันตก ซึ่งมีความลงตัวที่สวยงาม…

harbin10

จัตุรัสวัฒนธรรม

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองฉางชุน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1996 เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองฉางชุน มีพื้นที่ทั้งหมด 2 แสน ตารางเมตร ใจกลางจัตุรัสมีรูปปั้นนกสุริยัน ทางทิศเหนือเป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองฉางชุน

harbin11

แม่คะนิ้ง

เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในช่วงฤดูหนาว นับเป็น 1 ใน 4 สิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติของจีน โดยเฉพาะตลอดสองฝั่งแม่น้ำซงฮัวเจียง ซึ่งเกิดจากไอเย็นกระทบกับหมอกควันจับตัวเป็นแม่คะนิ้ง เกาะอยู่บนต้นไม้ต่างๆ อาทิ ต้นสน ต้นหลิว ฯลฯ การเกิดแม่คะนิ้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่ต้องเอื้ออำนวย…

harbin12

จัตุรัสซื่อจี้

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี๋หลิน มีพื้นที่ 220,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำซงฮัวเจียงและพิพิธภัณฑ์จี๋หลิน จุดเด่นของจัตุรัสนี้ คือรูปปั้นเจดีย์เรือแห่งศตวรรษ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันครอบรอบของการก่อตั้งประเทศจีน ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองจี๋หลิน

harbin13

พิพิธภัณฑ์แมนจู

สร้างขึ้นในปี 1932 มีพื้นที่ 865 ตารางเมตร ภายในมีจัดแสดงสิ่งของวัตถุโบราณเกี่ยวกับของใช้ในชีวิตประจำวัน, อาวุธ, เครื่องมือเกษตรกรรมของชาวแมนจู และยังมีห้องที่จัดแสดงวิธีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ, เทพเจ้าของชาวแมนจูอีกด้วย…  บทความทัวร์คุณภาพ : แอดมินช้อยส์ดีดี

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์