• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

บทความท่องเที่ยว

เที่ยวเซียะเหมิน เส้นทางสายไหมทางทะเล

ไปเที่ยวเซียะเหมิน ฉวนโจว ผู่เถียน ไท่หนิง
พาเที่ยวแดนมังกร : “เส้นทางสายไหมทางทะเล”

ได้เชื่อมจีนกับประเทศอารยธรรมที่สำคัญและแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมของโลก ได้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในเขตเหล่านี้ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “เส้นทางแลกเปลี่ยนระหว่างตะวันออกกับตะวันตก” เอกสารด้านประวัติศาสตร์ระบุว่า สมัยนั้น”มาร์โคโปโล” ก็ได้เดินทางมาถึงจีนโดยผ่าน”เส้นทางสายไหมทางทะเล” ตอนกลับประเทศ เขาได้ลงเรือที่ “เมืองฉวนโจว” ของมณฑลฮกเกี้ยนของจีนกลับถึงเวนิส ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาโดยผ่านเส้นทางสายนี้เหมือนกัน..

xiamen02

ซีซั่นฯ พาเที่ยวแดนมังกร : เมืองเซียะเหมิน

 

อยู่ในมณฑลฟูเจี้ยน มีพื้นที่ 1,565 ตารางกิโลเมตร ทางตอนใต้ของประเทศจีน ติดกับทะเลจีนใต้ เป็นเมืองท่าที่สำคัญและมีทิวทัศน์สวยงาม เซียะเหมินได้รับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้..เกาะกู่ลั่งยี่ เกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมืองเซียะเหมิน มีบ้านพักอาศัยทรงยุโรป ในอดีตเป็นสถานกงศุลนานาชาติในสมัยราชวงศ์ชิง

 

ปัจจุบันมีแมกไม้ สวนไผ่ปกคลุมให้ความร่มรื่นและสภาพแวดล้อมที่เงียบสงัดโดยปราศจากความพลุกพล่านหรือเสียงดังของเมืองทั่วไป เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีเลิศอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่กำเนิดนักดนตรีโดยเฉพาะนักเปียโนชื่อดังอีกด้วย จึงได้รับสมญานามว่า “เปลแห่งนักดนตรี หรือ เกาะแห่งเปียโน” ภายในเกาะกู่ลั่งยี่จะมีสวนซูจวง ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1913 สวนที่สร้างโดยอาศัยธรรมชาติทางทะเลที่มีถ้ำ 12 แห่ง สะพาน 44 แห่ง พร้อมเก๋งจีนต่างๆ และยังมีจุดชมวิวโดยให้ท่านได้ขึ้นหน้าผาชมภูเขาแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามรอบเกาะ..

xiamen03

ซีซั่นฯ พาเที่ยวแดนมังกร : วัดหนานผู่โถว

 

หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดผู่โถวใต้ เนื่องจากเป็นวัดที่สักการะเจ้าแม่กวนอิมและอยู่ทางทิศใต้ของเขาผู่โถวซาน ตั้งอยู่ที่ตีนเขาอู่เหล่าฟง ใจกลางเมืองเซียะเหมิน มีพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง มีการเปลี่ยนชื่อและบูรณะซ่อมแซมในหลายยุคหลายสมัย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของพุทธศาสนาในหมิ่นหนาน สิ่งก่อสร้างในวัดเป็นสถาปัตยกรรมของวัดจีนเหมือนอื่นทั่วไปที่มีวิหารจตุโลกบาล วิหารใหญ่และวิหารพระไตรปิฎก ภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปแห่งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ภายในวัดมีศาลต้าเปยเตี้ยนซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมพันมือ แล้วยังมีโรงเจใหญ่สำหรับไว้รับรองผู้มาสักการะ..

ซีซั่นฯ พาเที่ยวแดนมังกร : หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอัน

 

เป็นหมู่บ้านชาวประมงพื้นเมืองของฮกเกี้ยน คำว่า”เจิง” แปลว่าภูเขา คำว่า”ชั่ว” แปลว่า บ้าน ในภาษาฮกเกี้ยน ชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้จึงมีลักษณะตามที่ตั้งของหมู่บ้าน คือเป็นหมู่บ้านที่ ด้านหลังเป็นภูเขา ด้านหน้าเป็นทะเล ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่อย่างเสรีภาพ ผู้ชายจะมีหน้าที่ออกทะเลหาปลา ส่วน ผู้หญิงจะมีหน้าที่ทำนา ในสมัยราชวงศ์หมิง เริ่มก่อตั้งเซียะเหมิน สถานที่แห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่สำคัญทางทหาร จนในปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม ปัจจุบันหมูบ้านชาวประมงได้ผสมผสาน สิ่งก่อสร้างที่ทันสมัย ตามฝาผนังมีศิลปะภาพวาดที่มีสีสันสวยงาม ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ ชาวเซียะเหมินและและนักเที่ยวมากมาย..

xiamen04
xiamen05

ซีซั่นฯ พาเที่ยวแดนมังกร : ถนนจงซาน

 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 ถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร สองข้างมีตึกสไตล์หมิ่นหนานที่เรียกว่าฉีโหลว ซึ่งตึกทั้งหมดนี้เป็นโบราณที่มีลักษณะเด่น คือ ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่ส่วนหน้าซึ่งเว้นไว้ให้เป็นทางเดินของผู้คนที่มาเดินช้อปปิ้ง ปัจจุบันถนนจงซานเป็นถนนช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะมีห้างร้านมากมายและมีสินค้าให้เลือกช้อปเกือบทุกประเภท..

ซีซั่นฯ พาเที่ยวแดนมังกร : หมู่บ้านมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย

 

สร้างขึ้นโดยท่านเฉิน เจียเกิง ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่ารักชาติ และกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด หลังจากที่ออกไปสร้างตัวจนร่ำรวยที่สิงคโปร์ ก็กลับมาสร้างโรงเรียนที่จี๋เหม่ย ท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างและรวบรวมสมาชิกต่างๆ ให้มามีส่วนร่วมในการสร้างหมู่บ้านการศึกษานี้ขึ้นมา โดยไม่มีการบังคับ แต่จะเป็นแบบว่าถ้าท่านใดมีความประสงค์ที่จะสร้างความเจริญให้กับเมืองเซียะเหมินนี้ก็สามารถมาร่วมหุ้นหรือลงทุนร่วมกันได้ เพื่อที่จะให้เมืองนี้มีการศึกษาที่เจริญก้าวหน้า

 

ในเขตการศึกษานี้มีสถานศึกษาตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย ตลอดจนโรงเรียนที่มีไว้สำหรับศึกษาโดยเฉพาะวิชา เช่น โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จุดประสงค์ของท่าน เฉิน เจียเกิง คือเพื่อให้คนในเซียะเหมือนนี้มีความรู้หมือนกับคนในประเทศอื่นๆ ด้วย..

xiamen06
xiamen08

ซีซั่นฯ พาเที่ยวแดนมังกร : สวนเอ้าหยวน

 

เซียะเหมิน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านเฉิน เจียเกิง เริ่มสร้างในปี ค.ศ.1950 สวยเอ้าหยวนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ ระเบียงเก๋งจีนที่มีความยาวประมาณ 50 เมตร เมื่อเดินเข้าไปแล้วจะเห็นกำแพงหินแกะสลักภาพบุคคลสำคัญตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันจำนวน 40 รูป, ส่วนที่สองคือ อนุสาวรีย์ฉลองชัยชนะพรรคคอมมิวนิสต์ ตั้งอยู่ใจกลางของสวน มีความสูงถึง 28 เมตร, ส่วนที่สาม คือ สุสานของท่านเฉิน เจียเกิง ที่สร้างด้วยหินแกะสลักรูปเต่า เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงท่าน..

ซีซั่นฯ พาเที่ยวแดนมังกร : ถนนเรียบชายหาดเซียะเหมิน

 

หรือ ถนนหวนเต่า เป็นถนนสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1997 มีความยาวประมาณ 43 กิโลเมตร ความกว้างของถนน 60 เมตร โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่องทางจราจร คือถนนสำหรับรถยนต์วิ่ง ถนนสำหรับจักรยาน และถนนสำหรับคนเดิน ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 3,800 ล้านหยวน ถนนเรียบชายหาดเซียะเหมินเป็นบริเวณที่ทำให้เห็นว่าเกาะเซียะเหมินกับเกาะใต้หวันอยู่ใกล้กันมาก เพราะถ้ายืนอยู่บริเวณนี้สามารถมองเห็นเกาะไต้หวันได้เลย ปัจจุบันผู้คนทั่วไปและนักท่องเที่ยวจะแวะมาพักผ่อนหย่อนใจ และชมวิวทิวทัศน์ความงามของชายหาด ณ บริเวณนี้…

xiamen09
xiamen10

ซีซั่นฯ พาเที่ยวแดนมังกร : เมืองฉวนโจว

ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของมณฑลฮกเกี้ยน ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลและเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหมทางทะเล ปัจจุบันเมืองฉวนโจว เป็นหนึ่งในสามเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑล ฮกเกี้ยน..

xiamen11

ซีซั่นฯ พาเที่ยวแดนมังกร : สะพานลั่วหยาง, เมืองฉวนโจว

หนึ่งในสี่สะพานโบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศจีน โดยสะพานนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1053 สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1059 สะพานนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1990 สะพานนี้มีความยาวถึง 732 เมตร กว้าง 4.5 เมตร มีตอหม้อ 44 อัน ต่างทำมาจากหินขนาดใหญ่ เพื่อเป็นสะพานเทียบเรือแห่งแรกของประเทศจีน จุดเด่นอยู่ที่เทคนิคการใช้สารคัดหลั่งของหอยนางรมแทนซีเมนส์ในการเชื่อมต่อ หินเข้าด้วยกัน..

xiamen12

ซีซั่นฯ พาเที่ยวแดนมังกร : มัสยิดชิงจิ้ง

ตั้งอยู่ที่เมืองฉวนโจว เป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาอิสลามที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน มีรูปแบบการก่อสร้างสไตล์อาหรับ มีพื้นที่ 600 ตารางกิโลเมตร และเป็นศาสนสถานที่สำคัญ 1 ใน 10 แห่งของจีน ที่รัฐบาลประกาศให้อนุรักษ์ไว้ ด้านบนประตูและตามฝาผนังมีการแกะสลักคำภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับ และตามฝาผนังยังมีช่องที่เจาะไว้สำหรับวางแท่นวางคำภีร์ที่ใช้ในตอนทำพิธี มัสยิดแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติสาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าเมืองฉวนโจวเป็นเมืองสำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเล บ่งบอกถึงมิตรภาพของคนจีนและชาวอาหรับที่มีต่อกัน มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หนานซ่ง ต่อมาในสมัยราชวงศ์หยวน ในปีค.ศ. 1607 ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.1 ริกเตอร์ ในปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ได้ เศษสิ่งก่อสร้างของหลังคาที่ร่วงล้นลงมาทับถมบนพื้นดิน ทำให้พื้นดินมีความสูงกว่าพื้นปกติถึงหนึ่งเมตรกว่า สถาปัตยกรรมแบบนี้ยังนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่หาชมได้ยากในแถบอาหรับ..

xiamen13

ซีซั่นฯ พาเที่ยวแดนมังกร : วัดไคหยวน

สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เมื่อปี ค.ศ. 686 มีประวิติที่ยาวนาน 1,300 ปี เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลฮกเกี้ยน มีพื้นทั้งหมด 78,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นแค่ 1 ใน 10 ส่วนของสมัยโบราณ ปัจจุบันมีวิหารที่มีการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ภายในประกอบด้วยเทพเจ้าในนิยายของจีนบนเพดานของวิหาร และมีเจดีย์ 2 องค์ อยู่ทางทิศตัวันออกและตะวันตกของวัด ซึ่งก่อสร้างด้วยหินแกรนิตที่มีความสูงประมาณ 48.24 และ 44.06 ถือว่าเป็นเจดีย์หินคู่ที่สูงที่สุดในประเทศจีน และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฉวนโจว..

xiamen14

ซีซั่นฯ พาเที่ยวแดนมังกร : เกาะเหมยโจว

มีเนื้อที่ 14.35 ตารางกิโลเมตรเป็นเกาะที่ใหญ่ลำดับที่สองของเมืองผู่เถียน, มณทลฮกเกี้ยน เป็นสถานที่กำเนิดของเจ้าแม่ทับทิม(มาจูหลินโม่เหนียง) เมื่อครั้งที่เจ้าแม่ทับทิมยังเป็นมนุษย์อยู่ ท่านได้ทำความดีมากมาย ช่วยเหลือชาวประมงที่ประภัยร้ายครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อท่านเสียชีวิต ชาวบ้านจึงได้สร้างวัดเจ้าทับแม่ทับทิมขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเมื่อมาสักการะขอพรจากท่านก็จะได้รับการปกปักษ์รักษา และมีโชคมีลาภ อีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเรือด้วย ในแต่ละปีจะมีผู้ศรัทธากว่า 200 ล้านคน จาก 20 ประเทศ เดินทางมาเพื่อกราบไหว้และขอพรจากองค์ท่าน..

xiamen15

ซีซั่นฯ พาเที่ยวแดนมังกร : ล่องแพไม้ไผ่ลำธารซั่งชิง

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองไท่หนิง มณฑลฝูเจี้ยน ลำธารสายนี้ยาวกว่า 50 กิโลเมตร(แต่สามารถล่องได้เพียง 15 กิโลเมตร จากช่วงฉงจี้ถึงช่วงฉางซิ่ง ใช้เวลาล่องประมาณ 2 ชั่วโมง) ส่วนชื่อของลำธารได้มาจากลัทธิเต๋า(ไท่ชิง ซั่งชิง อวี้ชิง) ขณะล่องแพท่านจะได้ผ่าน 99 โค้ง เห็น 88 หาด สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม น้ำในลำธารที่ใสจนเห็นท้องน้ำเบื้องล่าง ป่าไม้ที่ยืนเบียดเสียดกันอย่างแน่นขนัด เปรียบเสมือนท่านกำลังเข้าสู่แดนสวรรค์อันบริสุทธิ์ที่ไม่เคยถูกมลภาวะหรือ ความทันสมัยเข้ามากล้ำกราย ความงามของลำธารแห่งนี้มีผู้ชื่นชมจนให้คำนิยามไว้ว่า“วิวน้ำสวยเหมือนแม่ น้ำหลีเจียง วิวเขางามดั่งอู่อี๋ซาน ทิวทัศน์เพลินตาเฉกเช่นอุทยานจางเจียเจี้ย สีน้ำใสมรกตเสมือนแดนสวรรค์จิ่วจ้ายโกว”..

xiamen16

ซีซั่นฯ พาเที่ยวแดนมังกร : อุทยานจ้ายเซี่ยต้าเซี๋ยกู่(โตรกจ้ายเซี๋ย)

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองไท่หนิง มณฑลฝูเจี้ยน อุทยานภูมิทัศน์แห่งโลกซึ่งเมื่อประมาณ 65 ล้านปีก่อน ได้เกิดการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกอย่างรุนแรง ภูเขาที่เป็นหินทรายแยกออกจากกันกลายเป็นหุบเหว และผ่านกาลเวลาสึกกร่อนจากลมและน้ำฝนมานานนับหลายสิบล้านปี จนทำให้เกิดหน้าผาสีแดงสูงชันอย่างน่ามหัศจรรย์ เป็นภาพที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก โดยโตรกจ้ายเซี๋ยแบ่งเป็น 3 ช่วงด้วยกัน ช่วงแรก คือ โตรกสู่ฟ้า(ทงเทียนเซี๋ย) ที่มีหน้าผาสูงเสียดฟ้า ช่วงที่สอง คือ โตรกพิงฟ้า(อี่เทียนเซี๋ย) ที่ท่านสามารถสัมผัสกับชั้นหินสองยุค คือ หน้าผาด้านซ้ายเป็นชั้นหินที่เกิดขึ้นเมื่อ 400 ล้านปีก่อน และหน้าผาด้านขวาเกิดขึ้นเมื่อ 80 ล้านปีก่อน และช่วงสุดท้าย คือโตรกท้องนภากาศ(เทียนฉงเยี๋ยน) ที่มีหน้าผาสูงชันที่เว้าลงไป ในส่วนที่เว้าลงไปมีโพรงธรรมชาตินับร้อย มีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันจนดูเหมือนกับฟองน้ำ ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่หาดูได้ยากยิ่งนัก…  บทความทัวร์คุณภาพ : แอดมินช้อยส์ดีดี

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์