• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

บทความท่องเที่ยว

ประเทศจีน เมืองแห่งเทพนิยาย” ณ แชงกรี-ลา ยูนนาน

วิวหลังหิมะตกในเมืองแชงกรีลา แคว้นปกครองตัวเองของชนชาติทิเบต ณ ตี้ชิ่ง มณฑลอวิ๋นหนัน (ยูนนาน) ภาพเมื่อวันที่ 17 มี.ค. — ภาพซินหวา

 

เมืองแชงกรี-ลา มณฑลอวิ๋หนัน หรือยูนนาน ตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ที่นี่เป็นถิ่นชนชาติทิเบต ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยงาม และเป็นประตูสู่ทิเบตแห่งแดนหลังคาโลก

ในสมัยโบราณ เมืองนี้มีชื่อภาษาทิเบตว่า เกียตทัง (Gyaitang) แปลตามหน้าศัพท์ว่า “ที่ราบหลวง” (Royal plains) ต่อมาในเดือนธ.ค. ปี 2001 ได้ถูกเปลี่ยนชื่อ เป็น “แชงกรีลา” (Shangri-La) ตามชื่อดินแดนที่สวยงามดั่งสวรรค์บนดินในนิยาย Lost Horizon ของ James Hilton (ภาพโดยซินหวา)

วิวหลังหิมะตกในเมืองแชงกรีลา แคว้นปกครองตัวเองของชนชาติทิเบต ณ ตี้ชิ่ง มณฑลอวิ๋นหนัน (ยูนนาน) ภาพเมื่อวันที่ 17 มี.ค. — ภาพซินหวา

 

เทือกเขาเหม่ยลี่ ในอำเภอเต๋อฉิน แคว้นปกครองตัวเองของชนชาติทิเบต ณ ตี้ชิ่ง มฯฑลอวิ๋นหนัน (ยูนนาน) ภาพ 15 มี.ค.-ซินหวา

 

วิวพระอาทิตย์ขึ้น ฉายแสงทอง ณ อารามซงจั้นหลิน (Songzanlin Monastery) ในเมืองแชงกรีลา แคว้นปกครองตัวเองของชนชาติทิเบต ณ ตี้ชิ่ง มณฑลอวิ๋นหนัน (ยูนนาน) ภาพ 16 มี.ค.-ภาพซินหวา

 

อารามซงจั้นหลิน (Songzanlin Monastery) ในเมืองแชงกรีลา แคว้นปกครองตัวเองของชนชาติทิเบต ณ ตี้ชิ่ง มณฑลอวิ๋นหนัน (ยูนนาน) ภาพ 16 มี.ค.-ภาพซินหวา

 

ภาพถ่ายทางอากาศ แม่น้ำจินซา ในอำเภอเต๋อฉิน แคว้นปกครองตัวเองของชนชาติทิเบต ณ ตี้ชิ่ง มฯฑลอวิ๋นหนัน (ยูนนาน) ภาพ 15 มี.ค.-ภาพซินหวา

 

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทะเลสาบนาปะ (Napa Lake Nature Reserve) ในเมืองแชงกรีลา แคว้นปกครองตัวเองของชนชาติทิเบต ณ ตี้ชิ่ง มณฑลอวิ๋นหนัน (ยูนนาน) ภาพ 15 มี.ค.-ภาพซินหวา

 

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทะเลสาบนาปะ (Napa Lake Nature Reserve) ในเมืองแชงกรีลา แคว้นปกครองตัวเองของชนชาติทิเบต ณ ตี้ชิ่ง มณฑลอวิ๋นหนัน (ยูนนาน) ภาพ 15 มี.ค.-ภาพซินหวา

 

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์