• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

บทความท่องเที่ยว

คน​ไทย​ใช้​ช่อง​ e-channel ตม.ไฮเทคของสนามบินฮ่องกงได้แล้ว

คนไทยที่จะเดินทางไปเที่ยวที่ฮ่องกง มีข่าวดีคือ คนไทยสามารถใช้ช่องทาง ตม.ไฮเทค ชื่อว่า e-channel ที่สนามบินฮ่องกงได้แล้ว ซึ่งเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่ 15 กันยายน 2018 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ฮ่องกง และ ประเทศไทย ได้ลงนามข้อตกลงใหม่ร่วมกันเรื่อง การตรวจคนเข้าเมือง ให้คนไทยเข้า-ออก ฮ่องกงผ่าน ต.ม. ฮ่องกง นั้นสามารถใช้ช่อง e-channel เป็น ต.ม.ไฮเทค แทนช่องที่มีเจ้าหน้าที่ ต.ม. ได้ โดยใช้ได้ที่สนามบินฮ่องกง, ด่าน Lo Wu, ท่าเรือไปที่ต่างๆ เช่น มาเก๊า หรือ จีน, ท่ารถบัส/รถไฟไปเมืองจีน เป็นต้น

ขณะที่ชาวฮ่องกงที่มาเที่ยวประเทศไทย ก็สามารถเข้าช่อง ตม.ไฮเทค ในประเทศไทยเช่นกัน แต่ใช้ได้เฉพาะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง เท่านั้น

คุณสมบัติ คนไทย สามารถใช้ช่อง e-channel ที่สนามบินฮ่องกง ได้นั้น
(1) ต้องมีอายุ 11 ปีขึ้นไป
(2) ถือพาสปอร์ตไทย ที่ยังมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน
(3) เดินทางมาฮ่องกงอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 12 เดือน ก่อนวันสมัครใช้ e-channel *
(4) ไม่เคยมีประวัติร้ายแรงในฮ่องกง

*หมายเหตุ: เงื่อนไขข้อ (3) จะได้รับยกเว้น หาก:-
– ถือ HKSAR Travel Pass หรือ
– ถือ APEC Business Card ที่มีคำว่า ‘HKG’ พิมพ์อยู่หลังบัตร หรือ
– เป็นสมาชิก Frequent Flyer (หรือ เข้าใจง่ายๆ สะสมไมล์) กับสายการบินที่ถูกรับรอง

แต่ทั้งนี้ คนไทยต้องไปสมัครใช้งาน e-channel ก่อน โดยสมัครฟรีได้ที่ สำนักงานใหญ่ ตม ที่ Wan Chai, สนามบินฮ่องกง, หรือ ท่าเรือไปมาเก๊า ( ยกเว้นคนที่ถือบัตร Frequent Visitors ของฮ่องกงอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องสมัครแล้ว มีผลบังคับใช้ได้เลย ถ้าไม่ได้เปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่)

ภาพจาก Sam Tsang : South China Morning Post

ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครใช้ e-channel ตม.ไฮเทค ฮ่องกง คือ พาสปอร์ตไทย 1 เล่ม และกรอกใบสมัคร สแกนลายนิ้วมือ ถ่ายรูป

รายละเอียดสามารถคลิกได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฮ่องกง (ภาษาอังกฤษ)

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 5 ที่ใช้ช่องทาง e-channel หลังจากที่เปิดให้ผู้โดยสารจากประเทศอื่นคือ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ เยอรมนี และสิงคโปร์ สามารถใช้ e-channel หรือ ตม.ไฮเทค ที่ฮ่องกงได้

ข้อมูลจาก news.gov.hk ,South China Morning Post,ps,it24hrs,tl

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์