โปรแกรมทัวร์จีนเก่า

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน เผือกหิมะ หลงเซิ่น หยางซั่ว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน (CZ)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์กุ้ยหลิน-ทัวร์หยางซั่ว-เที่ยวกุ้ยหลิน-เที่ยวหยางซั่ว-โปรแกรมกุ้ยหลิน-โปรแกรมหยางซั่ว-จองทัวร์กุ้ยหลิน-จองทัวร์หยางซั่ว-หาทัวร์กุ้ยหลิน-หาทัวร์หยางซั่ว-มีทัวร์กุ้ยหลิน-มีทัวร์หยางซั่ว-ทัวร์หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-สวนสตรอเบอร์รี่-หยางซั่ว-ถ้ำดอกบัว–โชว์หลิวซานเจี่ย-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-เขาเซียงกง-โชว์มิราจ-เมืองจำลองสมัยซ่ง-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองกุ้ยหลิน-อาหารพื้นเมืองหยางซั่ว เมนูพิเศษ !! ปลาอบเบียร์ เผือกอบน้ำผึ้ง สุกี้เห็ด และ เป็ดปักกิ่ง
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งกุ้ยหลิน-สถานช้อปปิ้งหยางซั่ว-ของพื้นเมืองกุ้ยหลิน-ของพื้นเมืองหยางซั่ว-ของที่ระลึกกุ้ยหลิน-ของที่ระลึกหยางซั่ว อิสระช้อปปิ้ง ถนนฝรั่ง และ ตลาดใต้ดิน

ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ก๋วยเตี๋ยวเย็น ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขามังกรหยก 5 วัน 4 คืน (MU)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์คุนหมิง-ทัวร์ต้าหลี่-ทัวร์ลี่เจียง-เที่ยวคุนหมิง-เที่ยวต้าหลี่-เที่ยวลี่เจียง-โปรแกรมคุนหมิง-โปรแกรมต้าหลี่-โปรแกรมลี่เจียง-จองทัวร์คุนหมิง-จองทัวร์ต้าหลี่-จองทัวร์ลี่เจียง-หาทัวร์คุนหมิง-หาทัวร์ต้าหลี่-หาทัวร์ลี่เจียง-มีทัวร์คุนหมิง-มีทัวร์ต้าหลี่-มีทัวร์ลี่เจียง-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-หมู่บ้านซีโจว–เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน“ไป๋สุ่ยเหอ”-วัดหยวนทง-สวนน้ำตก-เมืองโบราณกวนตู
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองคุนหมิง-อาหารพื้นเมืองต้าหลี่ เมนูพิเศษ !! อาหารไทย อาหารกวางตุ้ง และ สุกี้เห็ด
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งคุนหมิง-สถานช้อปปิ้งต้าหลี่-ของพื้นเมืองคุนหมิง-ของพื้นเมืองต้าหลี่-ของที่ระลึกคุนหมิง-ของที่ระลึกต้าหลี่ อิสระช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน

ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง เห็ดหอม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (MU) 3 บิน

 • ทัวร์จีน-ทัวร์คุนหมิง-ทัวร์ต้าหลี่-ทัวร์ลี่เจียง-เที่ยวคุนหมิง-เที่ยวต้าหลี่-เที่ยวลี่เจียง-โปรแกรมคุนหมิง-โปรแกรมต้าหลี่-โปรแกรมลี่เจียง-จองทัวร์คุนหมิง-จองทัวร์ต้าหลี่-จองทัวร์ลี่เจียง-หาทัวร์คุนหมิง-หาทัวร์ต้าหลี่-หาทัวร์ลี่เจียง-มีทัวร์คุนหมิง-มีทัวร์ต้าหลี่-มีทัวร์ลี่เจียง-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิน-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง)-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองคุนหมิง-อาหารพื้นเมืองต้าหลี่-อาหารพื้นเมืองลี่เจียง เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน และ อาหารกวางตุ้ง
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งคุนหมิง-สถานช้อปปิ้งต้าหลี่-สถานช้อปปิ้งลี่เจียง-ของพื้นเมืองคุนหมิง-ของพื้นเมืองต้าหลี่-ของพื้นเมืองลี่เจียง-ของที่ระลึกคุนหมิง-ของที่ระลึกต้าหลี่-ของที่ระลึกลี่เจียง

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย บาร์บีคิว เขาอวตาร สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (WE)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์จางเจียเจี้ย-ทัวร์ฉางซา-เที่ยวจางเจียเจี้ย-เที่ยวฉางซา-โปรแกรมจางเจียเจี้ย-โปรแกรมฉางซา-จองทัวร์จางเจียเจี้ย-จองทัวร์ฉางซา-หาทัวร์จางเจียเจี้ย-หาทัวร์ฉางซา-มีทัวร์จางเจียเจี้ย-มีทัวร์ฉางซา-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-จิตรกรรมภาพวาดทราย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองจางเจียเจี้ย-อาหารพื้นเมืองฉางซา เมนูพิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และ เมนูซุปเห็ด
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งจางเจียเจี้ยง-สถานช้อปปิ้งฉางซา-ของพื้นเมืองจางเจียเจี้ย-ของพื้นเมืองฉางซา-ของที่ระลึกจางเจียเจี้ย-ของที่ระลึกฉางซา อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย และ ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย Zhangjiajie ก่ะ หล่ง ก๊ง 6 วัน 5 คืน (WE)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์จางเจียเจี้ย-ทัวร์ฉางซา-ทัวร์ฟ่งหวง-เที่ยวจางเจียเจี้ย-เที่ยวฉางซา-เที่ยวฟ่งหวง-โปรแกรมจางเจียเจี้ย-โปรแกรมฉางซา-โปรแกรมฟ่งหวง-จองทัวร์จางเจียเจี้ย-จองทัวร์ฉางซา-จองทัวร์ฟ่งหวง-หาทัวร์จางเจียเจี้ย-หาทัวร์ฉางซา-หาทัวร์ฟ่งหวง-มีทัวร์จางเจียเจี้ย-มีทัวร์ฉางซา-มีทัวร์ฟ่งหวง-เมืองโบราณเฟิ่งหวง-ล่องเรือ-ลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-อุทยานจางเจียเจี้ย-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่งเขาอวตาร-ลำธารแส้ม้าทอง-เขาเทียนเหมินซาน-ทางเดินกระจก-ถ้ำประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองจางเจียเจี้ย-อาหารพื้นเมืองฉางซา-อาหารพื้นเมืองฟ่งหวง เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด อาหารไทย ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และ อาหารฮ่องเต้
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งจางเจียเจี้ยง-สถานช้อปปิ้งฉางซา-สถานช้อปปิ้งฟ่งหวง-ของพื้นเมืองจางเจียเจี้ย-ของพื้นเมืองฉางซา-ของพื้นเมืองฟ่งหวง-ของที่ระลึกจางเจียเจี้ย-ของที่ระลึกฉางซา-ของที่ระลึกฟ่งหวง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย และ ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย สุกี้เห็ด เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 5 วัน 4 คืน (WE)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์จางเจียเจี้ย-ทัวร์ฉางซา-ทัวร์ฟ่งหวง-เที่ยวจางเจียเจี้ย-เที่ยวฉางซา-เที่ยวฟ่งหวง-โปรแกรมจางเจียเจี้ย-โปรแกรมฉางซา-โปรแกรมฟ่งหวง-จองทัวร์จางเจียเจี้ย-จองทัวร์ฉางซา-จองทัวร์ฟ่งหวง-หาทัวร์จางเจียเจี้ย-หาทัวร์ฉางซา-หาทัวร์ฟ่งหวง-มีทัวร์จางเจียเจี้ย-มีทัวร์ฉางซา-มีทัวร์ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองจางเจียเจี้ย-อาหารพื้นเมืองฉางซา-อาหารพื้นเมืองฟ่งหวง เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด อาหารไทย
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งจางเจียเจี้ยง-สถานช้อปปิ้งฉางซา-สถานช้อปปิ้งฟ่งหวง-ของพื้นเมืองจางเจียเจี้ย-ของพื้นเมืองฉางซา-ของพื้นเมืองฟ่งหวง-ของที่ระลึกจางเจียเจี้ย-ของที่ระลึกฉางซา-ของที่ระลึกฟ่งหวง อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์เจิ้งโจว Zhengzhou พริ้ง ซับ โบร๋ 5 วัน 3 คืน (WE)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์เจิ้งโจว-ทัวร์ซีอาน-เที่ยวเจิ้งโจว-เที่ยวซีอาน-โปรแกรมเจิ้งโจว-โปรแกรมซีอาน-จองทัวร์เจิ้งโจว-จองทัวร์ซีอาน-หาทัวร์เจิ้งโจว-หาทัวร์ซีอาน-มีทัวร์เจิ้งโจว-มีทัวร์ซีอาน-ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)-เทศกาลดอกโบตั๋น-กำแพงเมืองซีอาน-กองทัพทหาร ดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-โชว์ราชวงศ์ถัง พิพิธภัณฑ์ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-ร้านกระเบื้องสามสี-จัตุรัส 27
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองเจิ้งโจว-อาหารพื้นเมืองซีอาน เมนูพิเศษ !! เป็ดย่าง สุกี้ซีอาน และ เกี๊ยวซีอาน
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งเจิ้งโจว-สถานที่ช้อปปิ้งซีอาน-ของพื้นเมืองเจิ้งโจว-ของพื้นเมืองซีอาน-ของที่ระลึกเจิ้งโจว-ของที่ระลึกซีอาน อิสระช้อบปิ้ง ถนนคนเดิน และตลาดมุสลิม

ทัวร์จีน ทัวร์เจิ้งโจว Zhengzhou พริ้ง เชิ๊บ เชิ๊บ 5 วัน 3 คืน (WE)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์เจิ้งโจว-ทัวร์ซีอาน-ทัวร์ลั่วหยาง-เที่ยวเจิ้งโจว-เที่ยวซีอาน-เที่ยวลั่วหยาง-โปรแกรมเจิ้งโจว-โปรแกรมซีอาน-โปรแกรมลั่วหยาง-จองทัวร์เจิ้งโจว-จองทัวร์ซีอาน-จองทัวร์ลั่วหยาง-หาทัวร์เจิ้งโจว-หาทัวร์ซีอาน-หาทัวร์ลั่วหยาง-มีทัวร์เจิ้งโจว-มีทัวร์ซีอาน-มีทัวร์ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)-เทศกาลดอกโบตั๋น-กำแพงเมืองซีอาน-กองทัพทหาร-ดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลองตลาดมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-ร้านกระเบื้องสามสี-จัตุรัส 27
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองเจิ้งโจว-อาหารพื้นเมืองซีอาน-อาหารพื้นเมืองลั่วหยาง เมนูพิเศษ !! เป็ดย่าง สุกี้ซีอาน และ เกี๊ยวซีอาน
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งเจิ้งโจว-สถานที่ช้อปปิ้งซีอาน-สถานช้อปปิ้งลั่วหยาง-ของพื้นเมืองเจิ้งโจว-ของพื้นเมืองซีอาน-ของพื้นเมืองลั่วหยาง-ของที่ระลึกเจิ้งโจว-ของที่ระลึกซีอาน-ของที่ระลึกลั่วหยาง อิสระช้อบปิ้งที่ถนนคนเดิน

ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง Chongqing จัด จ้าน ในย่านนี้ 3 วัน 2 คืน (WE)

 • ทัวร์จีน-ทััวร์ฉงชิ่ง-ทัวร์อู่หลง-เที่ยวฉงชิ่ง-เที่ยวอู่หลง-โปรแกรมฉงชิ่ง-โปรแกรมอู่หลง-จองทัวร์ฉงชิ่ง-จองทัวร์อู่หลง-หาทัวร์ฉงชิ่ง-หาทัวร์อู่หลง-มีทัวร์ฉงชิ่ง-มีทัวร์อู่หลง-อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก)-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 • ทัวร์จีน-อาหารฉงชิ่ง อาหารพื้นเมืองฉงชิ่ง
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งฉงชิ่ง-ของพื้นเมืองฉงชิ่ง อิสระช้อปปิ้ง ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน และ ช้อปปิ้งหงหยาต้ง

ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง Chongqing ต๊ะ ต่อน หยอน 4 วัน 3 คืน (WE)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์ฉงชิ่ง-เที่ยวฉงชิ่ง-โปรแกรมฉงชิ่ง-จองทัวร์ฉงชิ่ง-หาทัวร์ฉงชิ่ง-มีทัวร์ฉงชิ่ง-หลุมฟ้าสะพานสวรรค์-ระเบียงกระจก-อุทยานเขานางฟ้า-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-มหาศาลาประชาคม-วัดลั๋วฮ่าน
 • ทัวร์จีน-อาหารฉงชิ่ง อาหารพื้นเมืองฉงชิ่ง
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งฉงชิ่ง-ของพื้นเมืองฉงชิ่ง อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง ถนนเจี่ยฟางเป่ย

ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง ปิ้งปิ้งย่าง ต้าจู๋ 3 วัน 2 คืน (WE)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์ฉงชิ่ง-เที่ยวฉงชิ่ง-ทัวร์ต้าจู๋-เที่ยวต้าจู๋-จองทัวร์ฉงชิ่ง-หาทัวร์ฉงชิ่ง-มีทัวร์ฉงชิ่ง-โปรแกรมฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋
 • ทัวร์จีน-อาหารฉงชิ่ง อาหารพื้นเมืองฉงชิ่ง
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งฉงชิ่ง-ของพื้นเมืองฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง และ ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว 6 วัน 5 คืน (3U)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์เฉิงตู-ทัวร์จิ่วจ้ายโกว-ทัวร์ซงผิงโกว-เที่ยวเฉิงตู-เที่ยวจิ่วจ้ายโกว-เที่ยวซงผิงโกว-โปรแกรมเฉิงตู-โปรแกรมจิ่วจ้ายโกว-โปรแกรมซงผิงโกว-จองทัวร์เฉิงตู-จองทัวร์จิ่วจ้ายโกว-จองทัวร์ซงผิงโกว-หาทัวร์เฉิงตู-หาทัวร์จิ่วจ้ายโกว-หาทัวร์ซงผิงโกว-มีทัวร์เฉิงตู-มีทัวร์จิ่วจ้ายโกว-มีทัวร์ซงผิงโกว-อุทยานธารสวรรค์-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก GLOBAL CENTER-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • ทัวร์จีน-อาหารเฉิงตู-อาหารพื้นเมืองเฉิงตู-อาหารจิ่วจ้ายโกว-อาหารพื้นเมืองจิ่วจ้ายโกว-อาหารซงผิงโกว-อาหารพื้นเมืองซงผิงโกว ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สุกี้เสฉวน
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งเฉิงตู-สถานที่ช้อปปิ้งจิ่วจ้ายโกว-สถานที่ช้อปปิ้งซงผิงโกว-ของพื้นเมืองเฉิงตู-ของพื้นเมืองจิ่วจ้ายโกว-ของพื้นเมืองซงผิงโกว-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่

ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู เฉิงตู เล่อซาน ง้อไบ๊ 4 วัน 3 คืน (3U)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์เฉิงตู-ทัวร์เล่อซาน-เที่ยวเฉิงตู-เที่ยวเล่อซาน-โปรแกรมเฉิงตู-โปรแกรมเล่อซาน-จองทัวร์เฉิงตู-จองทัวร์เล่อซาน-หาทัวร์เฉิงตู-หาทัวร์เล่อซาน-มีทัวร์เฉิงตู-มีทัวร์เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-วัดเป้ากั๋ว
 • ทัวร์จีน-อาหารเฉิงตู-อาหารพื้นเมืองเฉิงตู-อาหารเล่อซาน-อาหารพื้นเมืองเล่อซาน
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งเฉิงตู-สถานที่ช้อปปิ้งเล่อซาน-ของพื้นเมืองเฉินตู-ของพื้นเมืองเล่อซาน อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ และ ถนนโบราณจินหลี่

ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ซุปเสฉวน จิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว 6 วัน 5 คืน (CA)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์เฉิงตู-ทัวร์จิ่วจ้ายโกว-เที่ยวเฉิงตู-เที่ยวจิ่วจ้ายโกว-โปรแกรมเฉิงตู-โปรแกรมจิ่วจ้ายโกว-จองทัวร์เฉิงตู-จองทัวร์จิ่วจ้ายโกว-หาทัวร์เฉิงตู-หาทัวร์จิ่วจ้ายโกว-มีทัวร์เฉิงตู-มีทัวร์จิ่วจ้ายโกว-เม่าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี- ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • ทัวร์จีน-อาหารเฉิงตู-อาหารพื้นเมืองเฉิงตู-อาหารจิ่วจ้ายโกว-อาหารพื้นเมืองจิ่วจ้ายโกว
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งเฉิงตู-สถานที่ช้อปปิ้งจิ่วจ้ายโกว-ของพื้นเมืองเฉิงตู-ของพื้นเมืองจิ่วจ้ายโกว อิสระช้อปปิ้ง ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก GLOBAL CENTER และ ถนนคนเดินชุนซีลู่

ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ซุป 2 สี น้ำตกฉื่อสุ่ย เล่อซาน (พัก 5 ดาว) 5 วัน 4 คืน (3U)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์เฉิงตู-ทัวร์เล่อซาน-เที่ยวเฉิงตู-เที่ยวเล่อซาน-โปรแกรมเฉิงตู-โปรแกรมเล่อซาน-จองทัวร์เฉิงตู-จองทัวร์เล่อซาน-หาทัวร์เฉิงตู-หาทัวร์เล่อซาน-มีทัวร์เฉิงตู-มีทัวร์เล่อซาน-ทัวร์เฉินตู-ทัวร์ฉื้อสุ่ย-ทัวร์เล่อซาน-น้ำตกฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ-เมืองโบราณปิ่งอาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า
 • ทัวร์จีน-อาหารเฉิงตู-อาหารพื้นเมืองเฉิงตู-อาหารเล่อซาน-อาหารพื้นเมืองเล่อซาน
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งเฉิงตู-สถานที่ช้อปปิ้งเล่อซาน-ของพื้นเมืองเฉินตู-ของพื้นเมืองเล่อซาน อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ และ ถนนโบราณจินหลี่

ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน เกี๊ยวซ่า ลั่วหยาง กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี 5 วัน 3 คืน (XW)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์ซีอาน-ทัวร์ลั่วหยาง-เที่ยวซีอาน-เที่ยวลั่วหยาง-โปรแกรมซีอาน-โปรแกรมลั่วหยาง-จองทัวร์ซีอาน-จองทัวร์ลั่วหยาง-หาทัวร์ซีอาน-หาทัวร์ลั่วหยาง-มีทัวร์ซีอาน-มีทัวร์ลั่วหยาง-ทัวร์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้-โรงงานเครื่องปั้นดินเผา-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง-เมืองหลิงเป่า เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-โชว์ราชวงศ์ถัง
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองซีอาน-อาหารพื้นเมืองลั่วหยาง เมนูพิเศษ !! สุกี้ซีอาน เป็ดย่าง เกี๊ยวซีอาน
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งซีอาน-สถานช้อปปิ้งลั่วหยาง-ของพื้นเมืองซีอาน-ของพื้นเมืองลั่วหยาง-ของที่ระลึกซีอาน-ของที่ระลึกลั่วหยาง อิสระช้อปปิ้ง ตลาดมุสลิม

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หมูตงปอ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน (TG)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ทัวร์หังโจว-ทัวร์อู๋ซี-เที่ยวเซี่ยงไฮ้-เที่ยวหังโจว-เที่ยวอู๋ซี-โปรแกรมเซี่ยงไฮ้-โปรแกรมหังโจว-โปรแกรมอู๋ซี-จองทัวร์เซี่ยงไฮ้-จองทัวร์หังโจว-จองทัวร์อู๋ซี-หาทัวร์เซี่ยงไฮ้-หาทัวร์หังโจว-หาทัวร์อู๋ซี-มีทัวร์เซี่ยงไฮ้-มีทัวร์หังโจว-มีทัวร์อู๋ซี-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หาดไว่ทาน-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
 • ทัวร์จีน-อาหารเซี่ยงไฮ้-อาหารหังโจว-อาหารอู๋ซี-อาหารพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้-อาหารพื้นเมืองหังโจว-อาหารพื้นเมืองอู๋ซี เมนูพิเศษ !! ซีโครงหมูอู๋ซี เสี่ยวหลงเปา และ ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งเซี่ยงไฮ้-สถานช้อปปิ้งหังโจว-สถานที่ช้อปปิ้งอู๋ซี-ของพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้-ของพื้นเมืองหังโจว-ของพื้นเมืองอู๋ซี-ของที่ระลึกเซี่ยงไฮ้-ของที่ระลึกหังโจว-ของที่ระลึกอู๋ซี อิสระช้อปปิิ้งถนนนานกิง ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋ 6 วัน 4 คืน (TG)

 • ทัวร์ปักกิ่ง-ทัวร์เซี่ยงไฮ้-เที่ยวปักกิ่ง-เที่ยวเซี่ยงไฮ้-โปรแกรมปักกิ่ง-โปรแกรมเซี่ยงไฮ้-จองทัวร์ปักกิ่ง-จองทัวร์เซี่ยงไฮ้-หาทัวร์ปักกิ่ง-หาทัวร์เซี่ยงไฮ้-มีทัวร์ปักกิ่ง-มีทัวร์เซี่ยงไฮ้-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองปักกิ่ง-อาหารพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้ ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด เป็ดปักกิ่ง ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งปักกิ่ง-สถานช้อปปิ้งเซี่ยงไฮ้-ของพื้นเมืองปักกิ่ง-ของพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้-ของที่ระลึกปักกิ่ง-ของที่ระลึกเซี่ยงไฮ้ อิสระช้อปปิ้งตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง ถนนนานกิง

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เสี่ยวหลงเปา ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น 5 วัน 3 คืน (TG)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์เซี่ยงไฮ้-เที่ยวเซี่ยงไฮ้-โปรแกรมเซี่ยงไฮ้-จองทัวร์เซี่ยงไฮ้-หาทัวร์เซี่ยงไฮ้-มีทัวร์เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-ย่านซินเทียนตี้-โชว์กายกรรม ERA-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า , รถรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
 • ทัวร์จีน-อาหารเซี่ยงไฮ้-อาหารพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้ เมนูพิเศษ !! บุฟเฟต์ซีฟู้ด ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว และ เสี่ยวหลงเปา
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งเซี่ยงไฮ้-ของพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้-ของที่ระลึกเซี่ยงไฮ้ อิสระช้อปปิ้งถนนนานกิง และ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

ทัวร์จีน ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ฮะเก๋า 4 วัน 3 คืน (XW)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์ปักกิ่ง-ทัวร์เทียนสิน-เที่ยวปักกิ่ง-เที่ยวเทียนสิน-โปรแกรมปักกิ่ง-โปรแกรมเทียนสิน-จองทัวร์ปักกิ่ง-จองทัวร์เทียนสิน-หาทัวร์ปักกิ่ง-หาทัวร์เทียนสิน-มีทัวร์ปักกิ่ง-มีทัวร์เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองปักกิ่ง-อาหารพื้นเมืองเทียนสิน เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ และ อาหารแต้จิ๋ว
 • ทัวร์จีน-สถานช้อปปิ้งปักกิ่ง-สถานช้อปปิ้งเทียนสิน-ของพื้นเมืองปักกิ่ง-ของพื้นเมืองเทียนสิน-ของที่ระลึกปักกิ่ง-ของที่ระลึกเทียนสิน อิสระช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง หมูหัน 5 วัน 3 คืน (TG)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์ปักกิ่ง-เที่ยวปักกิ่ง-โปรแกรมปักกิ่ง-จองทัวร์ปักกิ่ง-หาทัวร์ปักกิ่ง-มีทัวร์ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-วัดหลิงกวน-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
 • ทัวร์จีน-อาหารปักกิ่ง อาหารพื้นเมืองปักกิ่ง ลิ้มรสอาหารพิเศษ…เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว อาหารกวางตุ้ง บุฟเฟต์ปิ้งย่าง สุกี้มองโกล+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งปักกิ่ง-ของพื้นเมืองปักกิ่ง-ของที่ระลึกปักกิ่ง-อิสระช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง

ทัวร์จีน ทัวร์มาเก๊า ทาร์ตไข่ นอนฮ่องกง(2 คืน) 3 วัน 2 คืน (NX)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า-เที่ยวฮ่องกง-เที่ยวมาเก๊า-โปรแกรมฮ่องกง-โปรแกรมมาเก๊า-จองทัวร์ฮ่องกง-จองทัวร์มาเก๊า-หาทัวร์ฮ่องกง-หาทัวร์มาเก๊า-มีทัวร์ฮ่องกง-มีทัวร์มาเก๊า-วัดแชกงหมิว-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นยอดเขาวิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์-วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-ฮ่องกง-มาเก๊า(โดยเรือเฟอร์รี่)-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งฮ่องกง-ของพื้นเมืองฮ่องกง-ของที่ระลึกฮ่องกง-สถานที่ช้อปปิ้งมาเก๊า-ของพื้นเมืองมาเก๊า-ของที่ระลึกมาเก๊า อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย เซนาโด้สแควร์ร้านขนมของฝาก และ เวเนเซี่ยน

ทัวร์จีน ทัวร์มาเก๊า จูไห่ โชว์ Viva La Broadway 3 วัน 2 คืน (NX)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์มาเก๊า-ทัวร์จูไห่-เที่ยวมาเก๊า-เที่ยวจูไห่-โปรแกรมมาเก๊า-โปรแกรมจูไห่-จองทัวร์มาเก๊า-จองทัวร์จูไห่-หาทัวร์มาเก๊า-หาทัวร์จูไห่-มีทัวร์มาเก๊า-มีทัวร์จูไห่-ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่ถ่อ-สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์-วัดอาม่า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์ปอล-โชว์ VIVA LA BROADWAY
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองมาเก๊า-อาหารพื้นเมืองจูไห่ เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งมาเก๊า-สถานช้อปปิ้งจูไห่-ของพื้นเมืองมาเก๊า-ของพื้นเมืองจูไห่-ของที่ระลึกมาเก๊า-ของที่ระลึกจูไห่ อิสระช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย เซนาโด้สแควร์ ร้านขนมของฝาก

ทัวร์จีน ทัวร์มาเก๊า จูไห่ หมูแผ่น The Parisian ชมวิวหอไอเฟล ชั้น 7 (ฟรี) 3 วัน 2 คืน (NX)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์มาเก๊า-ทัวร์จูไห่-เที่ยวมาเก๊า-เที่ยวจูไห่-โปรแกรมมาเก๊า-โปรแกรมจูไห่-จองทัวร์มาเก๊า-จองทัวร์จูไห่-หาทัวร์มาเก๊า-หาทัวร์จูไห่-มีทัวร์มาเก๊า-มีทัวร์จูไห่-ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่ถ่อ-สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์-โบสถ์เซนต์ปอล-The Parisian ชมวิวหอไอเฟล ชั้น 7 (ฟรี)
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองมาเก๊า-อาหารพื้นเมืองจูไห่ เมนูพิเศษ !! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งมาเก๊า-สถานช้อปปิ้งจูไห่-ของพื้นเมืองมาเก๊า-ของพื้นเมืองจูไห่-ของที่ระลึกมาเก๊า-ของที่ระลึกจูไห่ อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ และ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย

ทัวร์กุ้ยหลิน ปลาตุ๋นเบียร์ ล่องเรือเมืองสวรรค์บนพิภพ 6 วัน 5 คืน (CZ)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์กุ้ยหลิน-ทัวร์หยางซั่ว-เที่ยวกุ้ยหลิน-เที่ยวหยางซั่ว-โปรแกรมกุ้ยหลิน-โปรแกรมหยางซั่ว-จองทัวร์กุ้ยหลิน-จองทัวร์หยางซั่ว-หาทัวร์กุ้ยหลิน-หาทัวร์หยางซั่ว-มีทัวร์กุ้ยหลิน-มีทัวร์หยางซั่ว-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-สวนผลไม้ตามฤดูกาล- ถ้ำเขาทะลุ-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง-เขาเซียงกง-โชว์มิราจ-เมืองจำลองสมัยซ่ง-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งกุ้ยหลิน-สถานช้อปปิ้งหยางซั่ว-ของพื้นเมืองกุ้ยหลิน-ของพื้นเมืองหยางซั่ว-ของที่ระลึกกุ้ยหลิน-ของที่ระลึกหยางซั่ว อิสระช้อปปิ้ง ถนนฝรั่ง และ ตลาดใต้ดิน
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองกุ้ยหลิน-อาหารพื้นเมืองหยางซั่ว เมนูพิเศษ !! ปลาอบเบียร์ เผือกอบน้ำผึ้ง สุกี้เห็ด เป็ดปักกิ่ง

ทัวร์กุ้ยหลิน ขาหมูร่ำรวย (พัก5ดาว) นาขั้นบันไดหลงจี๋ 6 วัน 3 คืน (ZH)

 • นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-กุ้ยหลิน-โชว์มิราจ-ถ้ำเขาทะลุ-หยางซั่ว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-กวางเจา
 • เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้เห็ด เผือกอบน้ำผึ้ง ปลาตุ๋นเบียร์
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนฝรั่ง และ ตลาดใต้ดิน

ทัวร์จางเจียเจี้ย สุกี้เห็ด เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 5 วัน 4 คืน (WE)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์จางเจียเจี้ย-ทัวร์ฉางซา-ทัวร์ฟ่งหวง-เที่ยวจางเจียเจี้ย-เที่ยวฉางซา-เที่ยวฟ่งหวง-โปรแกรมจางเจียเจี้ย-โปรแกรมฉางซา-โปรแกรมฟ่งหวง-จองทัวร์จางเจียเจี้ย-จองทัวร์ฉางซา-จองทัวร์ฟ่งหวง-หาทัวร์จางเจียเจี้ย-หาทัวร์ฉางซา-หาทัวร์ฟ่งหวง-มีทัวร์จางเจียเจี้ย-มีทัวร์ฉางซา-มีทัวร์ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองจางเจียเจี้ย-อาหารพื้นเมืองฉางซา-อาหารพื้นเมืองฟ่งหวง เมนูพิเศษ !! ซุปเห็ด อาหารไทย
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งจางเจียเจี้ยง-สถานช้อปปิ้งฉางซา-สถานช้อปปิ้งฟ่งหวง-ของพื้นเมืองจางเจียเจี้ย-ของพื้นเมืองฉางซา-ของพื้นเมืองฟ่งหวง-ของที่ระลึกจางเจียเจี้ย-ของที่ระลึกฉางซา-ของที่ระลึกฟ่งหวง อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จางเจียเจี้ย ขนมจีบกุ้ง พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (WE)

 • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา ฉางเต๋อ เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ถ้ำประตูสวรรค์ จิตรกรรมภาพวาดทราย สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
 • เมนูพิเศษ !! เมนูซุปเห็ด อาหารไทย เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย และ ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์เฉิงตู ซุปยาจีน 4 วัน 2 คืน (MU)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์เฉิงตู-ทัวร์ง้อไบ้-เที่ยวเฉิงตู-เที่ยวง้อไบ้-โปรแกรมเฉิงตู-โปรแกรมง้อไบ้-จองทัวร์เฉิงตู-จองทัวร์ง้อไบ้-หาทัวร์เฉิงตู-หาทัวร์ง้อไบ้-มีทัวร์เฉิงตู-มีทัวร์ง้อไบ้-ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง-วัดเป้ากั๋ว-พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ
 • ทัวร์จีน-อาหารเฉิงตู-อาหารพื้นเมืองเฉิงตู-อาหารง้อไบ้-อาหารพื้นเมืองง้อไบ้ เมนูพิเศษ!..สุกี้เสฉวน
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งเฉิงตู-สถานที่ช้อปปิ้งง้อไบ้-ของพื้นเมืองเฉินตู-ของพื้นเมืองง้อไบ้ อิสระช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ และศูนย์การค้า GLOBAL CENTER

ทัวร์เฉิงตู ซุป 2 สี น้ำตกฉื่อสุ่ย เล่อซาน (พัก 5 ดาว) 5 วัน 4 คืน (3U)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์เฉิงตู-ทัวร์เล่อซาน-เที่ยวเฉิงตู-เที่ยวเล่อซาน-โปรแกรมเฉิงตู-โปรแกรมเล่อซาน-จองทัวร์เฉิงตู-จองทัวร์เล่อซาน-หาทัวร์เฉิงตู-หาทัวร์เล่อซาน-มีทัวร์เฉิงตู-มีทัวร์เล่อซาน-ทัวร์เฉินตู-ทัวร์ฉื้อสุ่ย-ทัวร์เล่อซาน-น้ำตกฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ-เมืองโบราณปิ่งอาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า
 • ทัวร์จีน-อาหารเฉิงตู-อาหารพื้นเมืองเฉิงตู-อาหารเล่อซาน-อาหารพื้นเมืองเล่อซาน
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งเฉิงตู-สถานที่ช้อปปิ้งเล่อซาน-ของพื้นเมืองเฉินตู-ของพื้นเมืองเล่อซาน อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ และ ถนนโบราณจินหลี่

ทัวร์ซีอาน เกี๊ยวซ่า ลั่วหยาง กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี 5 วัน 3 คืน (XW)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์ซีอาน-ทัวร์ลั่วหยาง-เที่ยวซีอาน-เที่ยวลั่วหยาง-โปรแกรมซีอาน-โปรแกรมลั่วหยาง-จองทัวร์ซีอาน-จองทัวร์ลั่วหยาง-หาทัวร์ซีอาน-หาทัวร์ลั่วหยาง-มีทัวร์ซีอาน-มีทัวร์ลั่วหยาง-ทัวร์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้-โรงงานเครื่องปั้นดินเผา-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง-เมืองหลิงเป่า เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-โชว์ราชวงศ์ถัง
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองซีอาน-อาหารพื้นเมืองลั่วหยาง เมนูพิเศษ !! สุกี้ซีอาน เป็ดย่าง เกี๊ยวซีอาน
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งซีอาน-สถานช้อปปิ้งลั่วหยาง-ของพื้นเมืองซีอาน-ของพื้นเมืองลั่วหยาง-ของที่ระลึกซีอาน-ของที่ระลึกลั่วหยาง อิสระช้อปปิ้ง ตลาดมุสลิม

ทัวร์ซีอาน เกี๊ยวนึ่ง 6 วัน 4 คืน (XW)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์ซีอาน-เที่ยวซีอาน-โปรแกรมซีอาน-จองทัวร์ซีอาน-หาทัวร์ซีอาน-มีทัวร์ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้-เขาหัวซาน-สวนผลไม้-กำแพงเมืองโบราณ-พระราชวังต้าหมิงกง-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ศาลเจ้าหลักเมือง-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-โชว์ราชวงศ์ถัง
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองซีอาน เมนูพิเศษ!! สุกี้ซีอาน เกี๊ยวซีอาน และ เป็ดย่าง
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งซีอาน-ของพื้นเมืองซีอาน-ของที่ระลึกซีอาน อิสระช้อปปิ้ง ตลาดมุสลิม

 ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ฮะเก๋า 4 วัน 3 คืน (XW)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์ปักกิ่ง-ทัวร์เทียนสิน-เที่ยวปักกิ่ง-เที่ยวเทียนสิน-โปรแกรมปักกิ่ง-โปรแกรมเทียนสิน-จองทัวร์ปักกิ่ง-จองทัวร์เทียนสิน-หาทัวร์ปักกิ่ง-หาทัวร์เทียนสิน-มีทัวร์ปักกิ่ง-มีทัวร์เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองปักกิ่ง-อาหารพื้นเมืองเทียนสิน เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ และ อาหารแต้จิ๋ว
 • ทัวร์จีน-สถานช้อปปิ้งปักกิ่ง-สถานช้อปปิ้งเทียนสิน-ของพื้นเมืองปักกิ่ง-ของพื้นเมืองเทียนสิน-ของที่ระลึกปักกิ่ง-ของที่ระลึกเทียนสิน อิสระช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย

ทัวร์เทียนสิน ซาลาเปาทอด นั่งรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (XW)

 • ทัวร์ปักกิ่ง-ทัวร์เทียนสิน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ถนนหวังฟูจิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-หอฟ้าเทียนถาน-ปักกิ่ง-เทียนจิน-วิวแม่น้ำไห่เหอ-ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์-เทียนจิน อาย-บ้านกระเบื้องเทียนจิน-วัดเจ้าแม่ทับทิม
 • เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง 2 ตัว สุกี้มองโกเลีย อาหารกวางตุ้ง และ ซาลาเปาโกวปู้หลี่
 • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย ถนนวัฒนธรรมโบราณ

ทัวร์ปักกิ่ง เป็ดย่าง 5 วัน 3 คืน (TG)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์ปักกิ่ง-เที่ยวปักกิ่ง-โปรแกรมปักกิ่ง-จองทัวร์ปักกิ่ง-หาทัวร์ปักกิ่ง-มีทัวร์ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-วัดลามะ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
 • ทัวร์จีน-อาหารปักกิ่ง อาหารพื้นเมืองปักกิ่ง ลิ้มรสอาหารพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง 2 ตัว อาหารกวางตุ้ง และ อาหารเกี๊ยว
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งปักกิ่ง-ของพื้นเมืองปักกิ่ง-ของที่ระลึกปักกิ่ง-อิสระช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย และ ถนนหวังฟูจิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋ 6 วัน 4 คืน (TG)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์ปักกิ่ง-ทัวร์เซี่ยงไฮ้-เที่ยวปักกิ่ง-เที่ยวเซี่ยงไฮ้-โปรแกรมปักกิ่ง-โปรแกรมเซี่ยงไฮ้-จองทัวร์ปักกิ่ง-จองทัวร์เซี่ยงไฮ้-หาทัวร์ปักกิ่ง-หาทัวร์เซี่ยงไฮ้-มีทัวร์ปักกิ่ง-มีทัวร์เซี่ยงไฮ้-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-มหานครเซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองปักกิ่ง-อาหารพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้ ลิ้มรสอาหารพิเศษ สุกี้มองโกเลีย เป็ดปักกิ่ง ไก่แดง และ เสี่ยวหลงเปา
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งปักกิ่ง-สถานช้อปปิ้งเซี่ยงไฮ้-ของพื้นเมืองปักกิ่ง-ของพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้-ของที่ระลึกปักกิ่ง-ของที่ระลึกเซี่ยงไฮ้ อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ถนนนานกิง และ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

ทัวร์คุนหมิง สุกี้แซลมอน ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 5 วัน 4 คืน (MU)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์คุนหมิง-ทัวร์ต้าหลี่-ทัวร์ลี่เจียง-ทัวร์แชงกรีล่า-เที่ยวคุนหมิง-เที่ยวต้าหลี่-เที่ยวลี่เจียง-เที่ยวเเชงกรีล่า-โปรแกรมคุนหมิง-โปรแกรมต้าหลี่-โปรแกรมลี่เจียง-โปรแกรมแชงกรีล่า-จองทัวร์คุนหมิง-จองทัวร์ต้าหลี่-จองทัวร์ลี่เจียง-จองทัวร์แชงกรีล่า-หาทัวร์คุนหมิง-หาทัวร์ต้าหลี่-หาทัวร์ลี่เจียง-หาทัวร์แชงกรีล่า-มีทัวร์คุนหมิง-มีทัวร์ต้าหลี่-มีทัวร์ลี่เจียง-มีทัวร์แชงกรีล่า-เมืองโบราณต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองคุนหมิง-อาหารพื้นเมืองต้าหลี่ เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งคุนหมิง-สถานช้อปปิ้งต้าหลี่-สถานที่ช้อปปิ้งแชงกรีล่า-ของพื้นเมืองคุนหมิง-ของพื้นเมืองต้าหลี่-ของที่ระลึกคุนหมิง-ของที่ระลึกต้าหลี่ อิสระช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน

ทัวร์คุนหมิง สุกี้เนื้อแพะ ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 3 วัน 2 คืน (MU)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์คุนหมิง-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่)-สวนสตอเบอร์รี่-เมืองถางเตี้ยนคุนหมิง- วัดดหยวนทง-สวนน้ำตก
 • ทัวร์จีน-เมนูพิเศษ !! เป็ดอี๋เหลียง สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่ตุ๋นเห็ดหอม อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน (TG)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ทัวร์หังโจว-ทัวร์อู๋ซี-เที่ยวเซี่ยงไฮ้-เที่ยวหังโจว-เที่ยวอู๋ซี-โปรแกรมเซี่ยงไฮ้-โปรแกรมหังโจว-โปรแกรมอู๋ซี-จองทัวร์เซี่ยงไฮ้-จองทัวร์หังโจว-จองทัวร์อู๋ซี-หาทัวร์เซี่ยงไฮ้-หาทัวร์หังโจว-หาทัวร์อู๋ซี-มีทัวร์เซี่ยงไฮ้-มีทัวร์หังโจว-มีทัวร์อู๋ซี-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึกJINMAO TOWER ชั้นที่ 88-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หาดไว่ทาน-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
 • ทัวร์จีน-อาหารเซี่ยงไฮ้-อาหารหังโจว-อาหารอู๋ซี-อาหารพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้-อาหารพื้นเมืองหังโจว-อาหารพื้นเมืองอู๋ซี เมนูพิเศษ !! ซี่โครงหมูอู๋ซี เสี่ยวหลงเปา และ ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งเซี่ยงไฮ้-สถานช้อปปิ้งหังโจว-สถานที่ช้อปปิ้งอู๋ซี-ของพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้-ของพื้นเมืองหังโจว-ของพื้นเมืองอู๋ซี-ของที่ระลึกเซี่ยงไฮ้-ของที่ระลึกหังโจว-ของที่ระลึกอู๋ซี อิสระช้อปปิิ้ง ถนนนานกิง และ ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่อบซอส ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น 5 วัน 3 คืน (TG)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์เซี่ยงไฮ้-เที่ยวเซี่ยงไฮ้-โปรแกรมเซี่ยงไฮ้-จองทัวร์เซี่ยงไฮ้-หาทัวร์เซี่ยงไฮ้-มีทัวร์เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟStarbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-อูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
 • ทัวร์จีน-อาหารเซี่ยงไฮ้-อาหารพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้ เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว และ เสี่ยวหลงเปา
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งเซี่ยงไฮ้-ของพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้-ของที่ระลึกเซี่ยงไฮ้ อิสระช้อปปิ้ง ถนนนานกิง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ย่านซินเทียนตี้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่แดง ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น 5 วัน 3 คืน (XJ)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์เซี่ยงไฮ้-เที่ยวเซี่ยงไฮ้-โปรแกรมเซี่ยงไฮ้-จองทัวร์เซี่ยงไฮ้-หาทัวร์เซี่ยงไฮ้-มีทัวร์เซี่ยงไฮ้-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
 • ทัวร์จีน-อาหารเซี่ยงไฮ้-อาหารพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้ เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งเซี่ยงไฮ้-ของพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้-ของที่ระลึกเซี่ยงไฮ้ อิสระช้อปปิ้ง GLOBAL HARBOR

 ทัวร์มาเก๊า เกี๊ยวกุ้ง ฮ่องกง (นอนฮ่องกง 2 คืนเต็ม) 3 วัน 2 คืน (NX)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า-เที่ยวฮ่องกง-เที่ยวมาเก๊า-โปรแกรมฮ่องกง-โปรแกรมมาเก๊า-จองทัวร์ฮ่องกง-จองทัวร์มาเก๊า-หาทัวร์ฮ่องกง-หาทัวร์มาเก๊า-มีทัวร์ฮ่องกง-มีทัวร์มาเก๊า-วัดแชกงหมิว-รีพลัสเบย์-วิคตอเรียพีค-วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-The Venetian
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งฮ่องกง-ของพื้นเมืองฮ่องกง-ของที่ระลึกฮ่องกง-สถานที่ช้อปปิ้งมาเก๊า-ของพื้นเมืองมาเก๊า-ของที่ระลึกมาเก๊า อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

 

ทัวร์ฮ่องกง เป๋าฮื้อ มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (CX)

 • กระเช้านองปิง 360–เซินเจิ้น(โดยรถไฟ)-ช้อปปิ้งหล่อหวูเซ็นเตอร์-จูไห่-ผ่านชมถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-สวนหยวนหมิงหยวน+ชมโชว์-วัดผู่ถ่อ-มาเก๊า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล-The Venetian-The Parisian ชมวิวหอไอเฟล-จูไห่-ฮ่องกง(โดยเรือเฟอร์รี่)-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว
 • เมนูพิเศษ !! หอยเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง
 • อิสระช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

ทัวร์ไต้หวัน ชานมไข่มุก อาลีซาน ตึกไทเป 101 4 วัน 3 คืน (TG)

 • ทัวร์ไต้หวัน-ผูหลี่–วัดเหวินหวู่–ชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานอาลีซาน(นั่งรถไฟโบราณ)-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • เมนูพิเศษ !! ปลาประธานาธิบดี
 • อิสระช้อปปิ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง

ทัวร์เจิ้งโจว ซีอาน เกี๊ยวทอด 4 วัน 3 คืน (WE)

 • เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองหลิงถง-ซีอานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่)-กำแพงเมืองซีอาน-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง-โชว์ราชวงศ์ถัง-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก
 • เมนูพิเศษ !! เป็ดย่าง และ เกี๊ยวซีอาน

ทัวร์เฉิงตู ซุปหม่าล่า เล่อซาน ง้อไบ๊ 4 วัน 2 คืน (MU)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์เฉิงตู-ทัวร์เล่อซาน-เที่ยวเฉิงตู-เที่ยวเล่อซาน-โปรแกรมเฉิงตู-โปรแกรมเล่อซาน-จองทัวร์เฉิงตู-จองทัวร์เล่อซาน-หาทัวร์เฉิงตู-หาทัวร์เล่อซาน-มีทัวร์เฉิงตู-มีทัวร์เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว
 • อิสระช้อปปิ้ง สถานที่ช้อปปิ้งเฉิงตู-สถานที่ช้อปปิ้งเล่อซาน-ของพื้นเมืองเฉินตู-ของพื้นเมืองเล่อซาน อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ และ ถนนโบราณจินหลี่
 • เมนูพิเศษ !! อาหารเฉิงตู-อาหารพื้นเมืองเฉิงตู-อาหารเล่อซาน-อาหารพื้นเมืองเล่อซาน

ทัวร์เฉิงตู ซุปเยื่อไผ่ ต๋ากูปิงชวน ซงผิงโกว (พัก5ดาว) 5 วัน 4 คืน (3U)

 • ทัวร์จีน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่)-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(กระเช้า)-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่
 • เมนูพิเศษ !! อาหารสมุนไพร

ทัวร์เฉิงตู ซุปน่องไก่ ภูเขาหิมะซีหลิง 4 วัน 2 คืน (MU)

 • ทัวร์เฉิงตู-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(รวมกระเช้า)-วัดเจ้าเจี๋ย-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ศูนย์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ และ ถนนโบราณจินหลี่
 • เมนูพิเศษ !! อาหารสมุนไพร

ทัวร์เฉิงตู ซุปฟักทอง ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 5 วัน 3 คืน (MU)

 • เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่)–อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(กระเช้า)-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ ถนนโบราณจินหลี่
 • เมนูพิเศษ !! อาหารสมุนไพร

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่ผัดถั่ว หังโจว 4 วัน 2 คืน (MU)

 • ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-ศูนย์ศิลปะจีน-เมืองโบราณชีเป่า-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-
  ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-1993 OLD MILL FUN
 • อิสระช้อปปิ้ง ย่านซินเทียนตี้ ถนนเทียนจื่อฝาง และ ถนนนานกิง
 • เมนูพิเศษ !! ไก่ขอทาน, หมูตงปอ เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด และ ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ Shanghai ตะ ลั้น ลา 5 วัน 4 คืน (XW)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์เซี่ยงไฮ้-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้า , รถรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ล่องเรือทะเลสาบซีหู
 • อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 • เมนูพิเศษ !! ซี่โครงหมูอู๋ซี เสี่ยวหลงเปา และ ไก่ขอทาน + หมูตงพอ

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี นานกิง 4 วัน 3 คืน (XW)

 • ทัวร์จีน-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนนานกิง และ ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
 • เมนูพิเศษ !! ซี่โครงหมูอู๋ซี ไก่ขอทาน และ หมูตงพอ

ทัวร์นานกิง เซี่ยงไฮ้ ไก่วิงส์แซ่บ อู๋ซี หังโจว 4 วัน 3 คืน (XW)

 • ทัวร์จีน-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ล่องเรือทะเลสาบซีหู
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนนานกิง และ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 • เมนูพิเศษ !! ซี่โครงหมูอู๋ซี เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว และ ไก่ขอทาน+หมูตงพอ

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่คั่วพริก หังโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน (TG)

 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)-ย่านซินเทียนตี้-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนนานกิง
 • เมนูพิเศษ !! ไก่ขอทาน หมูตงปอ ซี่โครงหมูอู๋ซี เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่อบน้ำผึ้ง ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น 4 วัน 3 คืน (TG)

 • ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)-อูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น
 • อิสระช้อปปิ้ง ย่านซินเทียนตี้ และ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
 • เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด และ ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋จิ้มนม 6 วัน 4 คืน (TG)

 • ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ย่านซินเทียนตี้
 • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย ถนนนานกิง และ เฉินหวังเมี่ยว
 • เมนูพิเศษ !! สุกี้มองโกเลีย เป็ดปักกิ่ง เสี่ยวหลงเปา และ ไก่แดง

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่ป๊อป ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น 4 วัน 2 คืน (MU)

 • เซี่ยงไฮ้-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-อูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-ย่านซินเทียนตี้
 • ช้อปปิ้งอิสระ ถนนนานกิง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
 • เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่บอนชอน หังโจว 5 วัน 3 คืน (XW)

 • เซี่ยงไฮ้-หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว-ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbuck
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ย่านซินเทียนตี้ และ ถนนนานกิง
 • เมนูพิเศษ !! ไก่ขอทาน+หมูตงปอ กุ้งมังกร ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว และ เสี่ยวหลงเปา

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่ผัดขิง หังโจว อู๋ซี 4D2N (MU)

 • เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
 • อิสระช้อปปิ้ง ย่านซินเทียนตี้ ถนนนานกิง
 • เมนูพิเศษ !! ไก่ขอทาน, หมูตงปอ เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่ไหว้เจ้า หังโจว อู๋ซี 4 วัน 3 คืน (FM,MU)

 • ทัวร์จีน-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชาว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง)-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย ย่านซินเทียนตี้ และ ถนนนานกิง
 • เมนูพิเศษ !! ไก่ขอทาน, หมูตงปอ เสี่ยวหลงเปา กุ้งมังกร ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋โรยช็อค 6 วัน 4 คืน (TG)

 • ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
 • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย ถนนนานกิง และ ย่านซินเทียนตี้
 • เมนูพิเศษ !! สุกี้มองโกเลีย เป็ดปักกิ่ง ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่อบฟาง หังโจว 5D3N

 • เซี่ยงไฮ้-หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว-ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbuck
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ถนนนานกิง
 • เมนูพิเศษ !! ไก่ขอทาน+หมูตงปอ กุ้งมังกร ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว เสี่ยวหลงเปา

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่หวาน ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FM)

 • เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
 • ช้อปปิ้งอิสระ ย่านซินเทียนตี้ ถนนนานกิง
 • เมนูพิเศษ !! ขาหมูร่ำรวย เสี่ยวหลงเปา

ทัวร์เทียนสิน Tianjin ดึง ดาว เด๊อะ 5 วัน 4 คืน (XW)

 • ทัวร์ปักกิ่ง-ทัวร์เทียนสิน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ถนนหวังฟูจิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-หอฟ้าเทียนถาน-ปักกิ่ง-เทียนจิน-วิวแม่น้ำไห่เหอ-ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์-เทียนจิน อาย-บ้านกระเบื้องเทียนจิน-วัดเจ้าแม่ทับทิม
 • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย ถนนวัฒนธรรมโบราณ
 • เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง 2 ตัว สุกี้มองโกเลีย อาหารกวางตุ้ง และ ซาลาเปาโกวปู้หลี่

ทัวร์ปักกิ่ง Beijing เลท ดิท โก !! 4 วัน 3 คืน (XW)

 • ทัวร์ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-สโนว์เวิลด์(รวมค่าเข้า)-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
 • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย
 • เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง สุกี้มองโกเลีย BUFFET BBQ และ อาหารแต้จิ๋ว

ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง หมั่นโถว 5 วัน 4 คืน (XW)

 • ทัวร์จีน-เทียนสิน-ล่องเรือชมวิวแม่น้ำไห่เหอ-ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย-บ้านกระเบื้องเทียนจิน-วัดเจ้าแม่ทับทิม-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-หอฟ้าเทียนถาน
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนวัฒนธรรมโบราณ ถนนหวังฟูจิ่ง และ ตลาดรัสเซีย
 • เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกเลีย และ อาหารแต้จิ๋ว

ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ปอเปี๊ยะ SNOW WORLD 4 วัน 3 คืน (XW)

 • ทัวร์จีน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-SNOW WORLD
 • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย
 • เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว

ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง 4 วัน 3 คืน (XW)

 • เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
 • ช้อปปิ้งอิสระ ตลาดรัสเซีย
 • เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว

ทัวร์ไหโข่ว แพะน้ำแดง 4 วัน 3 คืน (HU)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์ซานย่า-ทัวร์ไหโข่ว-เที่ยวซานย่า-เที่ยวไหโข่ว-โปรแกรมซานย่า-โปรแกรมไหโข่ว-จองทัวร์ซานย่า-จองทัวร์ไหโข่ว-หาทัวร์ซานย่า-หาทัวร์ไหโข่ว-มีทัวร์ซานย่า-มีทัวร์ไหโข่ว-ทัวร์ซานย่า-ทัวร์ไหโข่ว-ศาลที่ระลึก 5 ขุนนาง-เมืองหลิงสุ่ย-หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลีเมืองซานย่า-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน–องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์(108 เมตร)–หาดต้าตงไห่
  อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง(รวมรถราง)
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งซานย่า-สถานที่ช้อปปิ้งไหโข่ว-ของพื้นเมืองซานย่า-ของพื้นเมืองไหโข่ว
 • ทัวร์จีน-อาหารซานย่า-อาหารพื้นเมืองซานย่า-อาหารไหโข่ว-อาหารพื้นเมืองไหโข่ว

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ปลากะพงราดพริก นาขั้นบันไดหลงจี๋ นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 3 คืน (ZH)

 • กวางเจา-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งรถกอล์ฟ)-โชว์มิราจ-ถ้ำเขาทะลุ-หยางซั่ว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-เขาเซียงกง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนฝรั่ง และ ตลาดใต้ดิน
 • เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้เห็ด ปลาตุ๋นเบียร์ และ เผือกอบน้ำผึ้ง

ทัวร์กุ้ยหลิน ปลาเก๋าต้มเผือก (พัก 5ดาว) 5 วัน 4 คืน (MU)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์กุ้ยหลิน-ทัวร์หยางซั่ว-เที่ยวกุ้ยหลิน-เที่ยวหยางซั่ว-โปรแกรมกุ้ยหลิน-โปรแกรมหยางซั่ว-จองทัวร์กุ้ยหลิน-จองทัวร์หยางซั่ว-หาทัวร์กุ้ยหลิน-หาทัวร์หยางซั่ว-มีทัวร์กุ้ยหลิน-มีทัวร์หยางซั่ว-ทัวร์กวางเจา-กุ้ยหลิน(นั่งรถไฟความเร็วสูง)-สวนชวนซาน-ถ้ำชวนซาน-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก)-เมืองจำลองสมัยซ่ง หยางซั่ว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-สะพานสายฝน-หมู่บ้านวัฒนธรรมหลู่เจียชุน-วัดเหนินเหยิน-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งกุ้ยหลิน-สถานช้อปปิ้งหยางซั่ว-ของพื้นเมืองกุ้ยหลิน-ของพื้นเมืองหยางซั่ว-ของที่ระลึกกุ้ยหลิน-ของที่ระลึกหยางซั่ว อิสระช้อปปิ้ง ถนนฝรั่ง
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองกุ้ยหลิน-อาหารพื้นเมืองหยางซั่ว เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง เผือกอบน้ำผึ้ง ปลาอบเบียร์ สุกี้เห็ด

ทัวร์กุ้ยหลิน ขาหมูร่ำรวย (พัก5ดาว) นาขั้นบันไดหลงจี๋ 5 วัน 3 คืน (ZH)

 • นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-กุ้ยหลิน-โชว์มิราจ-ถ้ำเขาทะลุ-หยางซั่ว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-กวางเจา
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนฝรั่ง และ ตลาดใต้ดิน
 • เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้เห็ด เผือกอบน้ำผึ้ง ปลาตุ๋นเบียร์

ทัวร์กุ้ยหลิน ปลานึ่งซีอิ๊ว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง 5 วัน 4 คืน (CZ)

 • กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-เขาเหยาซาน(นั่งกระเช้า)-โชว์มิราจสวนฉวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก ไม่รวมค่าขึ้นเจดีย์)
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนฝรั่ง และ ตลาดใต้ดิน
 • เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง อาหารฮ่องเต้ ปลาตุ๋นเบียร์ เผือกอบน้ำผึ้ง สุกี้เห็ด

ทัวร์กุ้ยหลิน ปลาทับทิมนึ่งบ๊วย นาขั้นบันไดหลงจี๋ 5 วัน 3 คืน (ZH)

 • นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-โชว์มิราจ-ถ้ำเขาทะลุ-หยางซั่ว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-เขาเซียงกง
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนฝรั่ง ตลาดใต้ดิน
 • เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้เห็ด ปลาตุ๋นเบียร์ เผือกอบน้ำผึ้ง

ทัวร์คุนหมิง Kunming ชิก กะ โด๊ะ !! 5 วัน 4 คืน (MU)

 • ทัวร์คุนหมิง-วัดเจ้าแม่กวนอิม-หมู่บ้านซีโจว-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-เมืองฉู่สง-เขาซีซาน(รวมรถแบตเตอรี่)-วัดหยวนทง
 • อิสระช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
 • เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง และ สุกี้เห็ด

ทัวร์คุนหมิง ก๋วยเตี๋ยวเย็น ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขามังกรหยก 5 วัน 4 คืน (MU)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์คุนหมิง-ทัวร์ต้าหลี่-ทัวร์ลี่เจียง-เที่ยวคุนหมิง-เที่ยวต้าหลี่-เที่ยวลี่เจียง-โปรแกรมคุนหมิง-โปรแกรมต้าหลี่-โปรแกรมลี่เจียง-จองทัวร์คุนหมิง-จองทัวร์ต้าหลี่-จองทัวร์ลี่เจียง-หาทัวร์คุนหมิง-หาทัวร์ต้าหลี่-หาทัวร์ลี่เจียง-มีทัวร์คุนหมิง-มีทัวร์ต้าหลี่-มีทัวร์ลี่เจียง-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-หมู่บ้านซีโจว–เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน“ไป๋สุ่ยเหอ”-วัดหยวนทง-สวนน้ำตก-เมืองโบราณกวนตู
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งคุนหมิง-สถานช้อปปิ้งต้าหลี่-ของพื้นเมืองคุนหมิง-ของพื้นเมืองต้าหลี่-ของที่ระลึกคุนหมิง-ของที่ระลึกต้าหลี่ อิสระช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองคุนหมิง-อาหารพื้นเมืองต้าหลี่ เมนูพิเศษ !! อาหารไทย อาหารกวางตุ้ง และ สุกี้เห็ด

ทัวร์คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)

 • คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-เมืองโบราณลี่เจียง-เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-เมืองฉู่สง-เมืองโบราณชนเผ่าหยี
 • อิสระช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
 • เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

ทัวร์คุนหมิง สุกี้ทะเล ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (MU)

 • จีน-คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่าภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-วัดหยวนทง
 • อิสระช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
 • เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

ทัวร์จางเจียเจี้ย ซุปหม้อดิน เขาอวตาร สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (WE)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์จางเจียเจี้ย-ทัวร์ฉางซา-ทัวร์ฉางเต๋อ-เที่ยวจางเจียเจี้ย-เที่ยวฉางซา-เที่ยวฉางเต๋อ-โปรแกรมจางเจียเจี้ย-โปรแกรมฉางซา-โปรแกรมฉางเต๋อ-จองทัวร์จางเจียเจี้ย-จองทัวร์ฉางซา-จองทัวร์ฉางเต๋อ-หาทัวร์จางเจียเจี้ย-หาทัวร์ฉางซา-หาทัวร์ฉางเต๋อ-มีทัวร์จางเจียเจี้ย-มีทัวร์ฉางซา-มีทัวร์ฉางเต๋อ-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-จิตรกรรมภาพวาดทราย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งจางเจียเจี้ยง-สถานช้อปปิ้งฉางซา-สถานที่ช้อปปิ้งฉางเต๋อ-ของพื้นเมืองจางเจียเจี้ย-ของพื้นเมืองฉางซา-ของพื้นเมืองฉางเต๋อ-ของที่ระลึกจางเจียเจี้ย-ของที่ระลึกฉางซา-ของที่ระลึกฉางเต๋อ อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองจางเจียเจี้ย-อาหารพื้นเมืองฉางซา-อาหารพื้นเมืองฉางเต๋อ เมนูพิเศษ !! เมนูซุปเห็ด เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

ทัวร์บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบเห็ดหอม เมืองโบราณฟ่งหวง 3 วัน 2 คืน (CZ)

 • เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-จิตรกรรมภาพวาดทราย
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย
 • เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

ทัวร์จางเจียเจี้ย ขนมจีบปู พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (WE)

 • ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย และ ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • เมนูพิเศษ !! เมนูซุปเห็ด เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และ อาหารไทย

ทัวร์บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบกุ้งเห็ดหอม เมืองโบราณฟ่งหวง 3 วัน 2 คืน (CZ)

 • ทัวร์จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-จิตรกรรมภาพวาดทราย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย
 • เมนูพิเศษ !! ซุปเห็ด ปลานึ่ง หมูแดงสไตล์กวางเจา เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เป็ดย่าง และ ปูขน คนละ2 ตัว/ไวน์แดงโต๊ะละ1ขวด

ทัวร์บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบกุ้งไข่เค็ม สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 3 วัน 2 คืน (CZ)

 • ทัวร์จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-จิตรกรรมภาพวาดทราย-โชว์เหมยลี่เซียงซี-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย
 • เมนูพิเศษ !! ซุปเห็ด อาหารไทย และ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

ทัวร์บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบกุ้งกะหล่ำปลี ฟ่งหวง (พัก 5 ดาว) 4 วัน 3 คืน (CZ)

 • ทัวร์จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-เมืองโบราณฝูหลง-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-จิตรกรรมภาพวาดทราย
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย
 • เมนูพิเศษ !! ซุปเห็ด หมุแดงกวางเจา หอยเชลล์ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เป็ดย่าง เป่าฮื้อ

ทัวร์จางเจียเจี้ย ขนมจีบหมู ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (WE)

 • ฉางซา-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-จิตรกรรมภาพวาดทราย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย–เกาะส้ม(รวมรถราง)
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย และ ถนนคนเดิน
 • เมนูพิเศษ !! ซุปเห็ด เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และ อาหารไทย

ทัวร์บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบผักโขม เขาอวตาร สะพานแก้ว ฟ่งหวง 4 วัน 3 คืน (CZ)

 • จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย
 • เมนูพิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี อาหารไทย ซุปเห็ด

ทัวร์บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบหมูเด้ง ฟ่งหวง สะพานแก้ว 3D2N (CZ)

 • จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-จิตรกรรมภาพวาดทราย
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย
 • เมนูพิเศษ !! ซุปเห็ด หมูแดงกวางเจา เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เป็ดย่าง เป่าฮื้อ

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ขนมจีบทะเล ประตูสวรรค์ สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก 4 วัน 3 คืน (WE)

 • ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-จิตรกรรมภาพวาดทราย
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย และ ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • เมนูพิเศษ !! เมนูซุปเห็ด เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ขนมจีบกุ้งจักรพรรดิ์ ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4 วัน 2 คืน (MU)

 • ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • เมนูพิเศษ !! เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เมนูปิ้งเป็ดย่าง และ เมนูซุปเห็ด

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ขนมจีบฮ่องเต้ สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 3 คืน (MU)

 • ทัวร์จีน-ฉางซา-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานแก้ว-จิตรกรรมภาพวาดทราย-สวนมังกร-ทุ่งดอกมัสตาร์ด
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย และ ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • เมนูพิเศษ !! เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เมนูปิ้งเป็ดย่าง และ เมนูซุปเห็ด

ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (NX)

 • ทัวร์จีน-ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่ถ่อ-สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์-วัดอาม่า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์ปอล
 • อิสระช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ เวเนเซี่ยน ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย และ ร้านขนมของฝาก
 • เมนูพิเศษ !! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

ทัวร์ฉงชิ่ง Chongqing บริ๊ง บริ๊ง ไบร์ท 3 วัน 2 คืน (WE)

 • ทัวร์ฉงชิ่ง-ลานสกีอินดอร์-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 • อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน

ทัวร์ฉงชิ่ง สุกี้หมาล่า อู่หลง เมืองหิมะเขานางฟ้า 3 วัน 2 คืน (WE)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์ฉงชิ่ง-ทัวร์อู่หลง-เที่ยวฉงชิ่ง-เที่ยวอู่หลง-โปรแกรมฉงชิ่ง-โปรแกรมอู่หลง-จองทัวร์ฉงชิ่ง-จองทัวร์อู่หลง-หาทัวร์ฉงชิ่ง-หาทัวร์อู่หลง-มีทัวร์ฉงชิ่ง-มีทัวร์อู่หลง-ลานสกีอินดอร์-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งฉงชิ่ง-สถานช้อปปิ้งอู่หลง-ของพื้นเมืองฉงชิ่ง-ของพื้นเมืองอู่หลง-ของที่ระลึกฉงชิ่ง-ของที่ระลึกอู่หลง อิสระช้อปปิ้ง หงหยาต้ง
 • ทัวร์จีน-อาหารพื้นเมืองฉงชิ่ง-อาหารพื้นเมืองอู่หลง

ทัวร์ฉงชิ่ง สุกี้เสฉวน อู่หลง หลุมบ่อฟ้า ระเบียง สะพานกระจก 4 วัน 3 คืน (WE)

 • ถ้ำฝูหยงต้งมรดกโลก(รวมกระเช้า)-อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์(รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)–ระเบียงแก้ว-เมืองว่านเซิ่น–สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก–เมืองโบราณฉือชี่โข่ว-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย–ศาลาประชาคม(ภายนอก)
 • เมนูพิเศษ !! สุกี้เสฉวน

ทัวร์จีน ชิงเต่า หมูอบเบียร์ เผิงไหล เอียนไถ เวยฝั่ง 4D3N (XW)

 • ชิงเต่า-สะพานจ้านเฉียว-โบสถ์ St. Emil หรือโบสถ์ St. Michael (ชมภายนอก)–เผิงไหล–เขตอุทยานแปดเซียนข้ามทะเล-เอียนไถ-สวนเอียนไถ-ชมอ่าวพระจันทร์-เวยฝั่ง-ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน)-จัตุรัส 54
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนว่าว
 • เมนูพิเศษ !! อาหารแปดเซียน เกี้ยวชิงเต่า(ฟรีเบียร์ 1 แก้ว)

ทัวร์ซานย่า ไก่ไหหลำ 4 วัน 3 คืน (HU)

 • ทัวร์จีน-ทัวร์ซานย่า-เที่ยวซานย่า-โปรแกรมซานย่า-จองทัวร์ซานย่า-หาทัวร์ซานย่า-มีทัวร์ซานย่า-ทัวร์ซานย่า-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน–องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์(108 เมตร)–วัดหนานซาน-เทียนหยาไหเจี่ยว-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง-เมืองหลิงสุ่ย-หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี
 • ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งซานย่า-ของพื้นเมืองซานย่า อิสระช้อปปิ้ง Yalongbay No.1 Outlets
 • ทัวร์จีน-อาหารซานย่า-อาหารพื้นเมืองซานย่า- ลิ้มรสอาหารพิเศษ…อาหารเจในวัดหนานซาน

ทัวร์ซีอาน Xian ช๊าร์ค กี้ ช๊าร์ค 5 วัน 3 คืน (XW)

 • ทัวร์ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่)-โรงงานเครื่องปั้นดินเผา-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง-เมืองหลิงเป่า-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์-เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ชมภายนอก)-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-โชว์ราชวงศ์ถัง
 • อิสระช้อปปิ้งตลาดมุสลิม
 • เมนูพิเศษ !! สุกี้ซีอาน เป็ดย่าง เกี๊ยวซีอาน

ทัวร์ซีอาน Xian ตะลุม ตุม โบ๊ะ 4 วัน 2 คืน (XW)

 • ทัวร์ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้-โชว์ราชวงศ์ถัง-กำแพงเมืองซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์-โรงงานเครื่องปั้นดินเผา-เจดีย์ห่าน-ป่าใหญ่(ชมภายนอก)-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง
 • อิสระช้อปปิิ้ง ตลาดมุสลิม
 • เมนูพิเศษ !! เป็ดย่าง, สุกี้มองโกล, เกี๊ยวซีอาน

ทัวร์ปักกิ่ง Beijing เริ่ด ฟิน เฟร่อ 5 วัน 3 คืน (FM)

 • ทัวร์ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-อุทยานเป๋ยไห๋-กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-วัดลามะ-นั่งสามล้อชมเมือง The Place-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-หวังฟูจิ่ง-หอฟ้าเทียนถาน
 • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย
 • เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกเลีย อาหารกวางตุ้ง

ทัวร์มาเก๊า Macau สไตล์ ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน (NX)

 • ทัวร์มาเก๊า-ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่ถ่อ-สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์-วัดอาม่า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์ปอล-เวเนเซี่ยน
 • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์
 • เมนูพิเศษ !! เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

ทัวร์มาเก๊า Macau Hongkong ฉ่ำ สมิ หลา 3 วัน 2 คืน (NX)

 • ทัวร์มาเก๊า-ทัวร์ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์-วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-ฮ่องกง-มาเก๊า (โดยเรือเฟอร์รี่)-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม-วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล
 • อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ร้านขนมของฝาก เวเนเซี่ยน

ทัวร์อู่ฮั่น ซุปหัวปลา ชมซากุระ ระเบียงกระจกสวรรค์ 4 วัน 2 คืน (CZ)

 • อู่ฮั่น-หยางชิง-ระเบียงกระจกสวรรค์(รวมกระเช้า+รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู-วัดกุยหยวน-พิพิธภัณฑ์หูเป่ย
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนอาหารฮู่ปู้ ถนนคนเดินเจียงฮั่น
 • อาหารพื้นเมือง !! บะหมี่อู่ฮั่น