ทัวร์Promotion JAN

โปรกระแทกใจโปรกระแทกใจ!!!

3 STEP รับ COM. เพิ่ม 100 บาท/ท่าน 

1. ลงทะเบียนเอเย่นต์  ⇒ https://www.choicedd.com/register-agent/

2. จองทัวร์ ผ่าน www.choicedd.com

3. ชำระเงิน ภายใน 31 มกราคม 2561